İSLAM’IN YÜKSELİŞİ

Yazar: Harun Yahya

Bu linkten okuyabilirsiniz.Bazen bir gazete kupüründe, bazen bir televizyon haberinde duymaya başladığımız İslam’a yönelişle ilgili gelişmeler, aslında İslam ahlakının dünyaya çok hızlı bir şekilde yayılmaya başladığının önemli işaretleridir.
Elinizdeki kitapta amaçlanan, bu gelişmeleri toplu olarak sunmak, yorumlamak ve böylece okuyucuların, yaşanan olayların olağanüstülüğünü gereği gibi değerlendirmelerine vesile olmaktır.