Kürkçü mü olmak zordur; her gittiğinde geri dönecek olan tilkiyi bekleyen.. Tilki mi olmak
zordur; her gidişinde aynı yere dönecek olan.. Kürkçü mü daha karaktersizdir; her gelişinde tilkiyi affeden? yoksa tilki midir karaktersiz olan her gidişin sonunda aynı adrese
döneceğini bile bile giden !!!

Facebook