Merhaba!

Kaç kez savsaklamış olduğum öğrenme zorunluluğu bütün çekiciliğiyle üstüme abanmağa başlamıştı.
Bilmediğim şeylerin çokluğunu her geçen gün biraz daha iyi anlıyordum.
Böylece o yıl, çalışmadığım ve yazı yazmadığım zamanların çoğunu
Genel kütüphanede geçirmeğe başladım; fırsat buldukça oniki saatimi
Bu işe vererek beni ilgilendiren herşeyi okuyordum.
Bulabildiğim bütün iyi romanları ve bu arada edebiyat eleştirilerini okudum.
Tarih okudum,düşünürlerin bazılarını okudum.
Ruhbilimcilerin de, yazım tarzlarına dayanabildiklerimin kitaplarını okudum.
Bence bir yazarın yazım tarzı, başka insanlar konusundaki düşündüklerinin bir aynasıdır.
Bir yazar okurlarından,onun önünde secdeye mi varmalarını istiyor,
Yoksa ona eşit gözüyle mi bakmalarını istiyor? Bu o yazarın üslubundan anlaşılır.
Bu arada bir kaç tane de antropolojist okuyup bir kaç yabancı dil çalıştım:
Fransızca, İtalyanca,biraz da Almanca, çünkü kafam yabancı dil öğrenmeğe yatkındı.
İki ayımı DAS KAPİTAL'i okumaya adadım. Belki de kendime bir sosyalist gözüyle bakabilirdim
Ama Munshin doğru konuşmuştu: Bütün fazlalıkları budadığınız zaman ortada kalan özüm
Hala bir anarşistti, ölünceye değin de anarşist kalacağımı biliyordum.
Ya da o sırada bana öyle geliyordu. Kötü günlerimde kiliseye dönmeyi tasarlıyordum.
İşte böyle, düşe kalka öğrenimimi sürdürdüm...

Geyikli Park/ Cem Yayınevi