Türkçe'de 'yok' kelimesinin yaygın olarak bilinen karşıtı 'var'dır; ve 'var' iyi, buna
mukabil 'yok' ise kötüdür.

Arapça'dan Türkçe'ye geçen 'hayır' (hayr=iyi) kelimesinin karşıtı ise 'şerr'dir (=kötü). Nitekim Türkçe'de “Ya hayır söyle, ya sus!” demekle kalmayız; ayrıca hayırlı işler'den, hayırlı günler'den, hayra yormak'tan, hayırla anmak'tan, hayrı dokunmak'tan, hayır-dua etmek'ten de söz ederiz ve tabiatıyla bu kelimeyi —Arapça'da olduğu gibi— genellikle olumlu anlamıyla kullanırız.

Hâl böyleyken, 'hayır' kelimesi, Türkçe'de 'evet'in karşıtı olarak da önümüze çıkar ve birdenbire 'yok' anlamını kazanır. Kısacası 'evet'in Türkçesi 'Hee!', 'hayır'ın Türkçesi 'Yok!'tur.

İki kelimenin yanyana kullanıldığı ilginç durumlar da vardır: Meselâ bir işin iyi olmadığını düşünüyorsak, “Bu işte hayır yok!” deriz; ve fakat biri bizden ihtiyacı olan bir şeyi istese, o şey de bizde bulunmasa; sözgelimi bize “Paran var mı?” dense ve paramız da olmasa, pek düşünmeden “Hayır, yok!” diye cevap veririz. İstenilen şey bizde bulunuyorsa, bu sefer “Evet, var!” deriz.

Niçin sadece 'Hayır!' veya 'Yok!' yerine “Hayır, yok!”; keza, sadece 'Evet!' veya 'Var!' yerine “Evet, var!” kalıbını tercih ediyoruz dersiniz?

devamı;'Hayır, yok!'ta hayır yok! - Dücane Cündioğlu - 17.11.2009 - Yazarlar - Yeni Şafak