Ey içimin uzun çarşısı..dolanıyorum bet bezirgan..bin telli hasret nağmeliyor efkarımın kubbelerini..sırça saltanatımsın ey rana-i dürü temaşan güzel…

Salıntı gölgeler sarkıyor kumlamalara..delik deşik asvat-ı savtının araları..soluklar soluk..Olsun..varsın ya…var olan bir daha hep var ya…

Yeşerdi membaı hüznümün bağı gülistanı..Coştu pınarları ayn-ı edebin suzani katreleri..erbabına revan..elyakına yeksan aksın gitsin..yansın yaksın geçsin……

Her dem tutuşmaz bu saray-ı gönlün ahşap kapısı…Semazen pervazı her dem zuhur etmez..her dem seherde sema bulmaz.. belki bulamaz…

Vakti geldiyse değme değmesin muvahhiş olanın sadrına ..har’ı nar’ı ne varsa gelsin eğleşsin kalb-i kulübümüzde kabul..kâr olmazsa nam olsun…

Ahmeri..kızıl.. ben bilirim orasını..şare mi batman mı..sırrı sırrıma sır..Sızarsa bu Polat testi destinden bir huzme-i gizem..mutabıksa lebalep şevkine alır sergenine serersin..Yok meğer ben bilmem dersen gözünü kapar geçersin…

Alacadır.. akşam vaktiydi tam belleyemedim dersen belliliği kadar bellensin…Ger açılsın şu ummanın açığına aşikar..Güneş çatlatsın sabrımızı...çatlasın da intizarın derisi..el olmasın gayr durmasın yeter ..Açlansın tuzlansın oyy lar off lar..kavrulsun kurusun gerilsin serilsin…

Olur ya ..olmalı ya şekvasız mütehammil bir devlet otağını saburdan direkleri.. Rahmandan temennileri Rahimden dilekleriyle diker…Kerim rüzgarlar yetiriş Muin inayet sağar bulutlarını..damlalar damlar hicran dikenelerine...

İşte al gül.. mor gül.. ak gül.. gülde gül Gülşen… Gülde gül ve bu dem Gülizar, safran yazılı gül destandır…Bülbülü lal..arısı ama..darısı aşka kalmış……

Defliyor ref refini her vuslatın kıymetşinası, kalenderi ol sultana pervane..Mağfir mağriplerden umudumuz ..kemerbeste bezm-i elestten tedrisli…Duyar dirilir dirliğimiz.. birliğimiz de devranı devre ..devri cevelana arz ile cev ile yek pare……..

Hülyayı misalimde rengi derin siyah..kaşların mıdır sıratı bu tarikin..Kirpiklerin mi hicabı…Yere bakmak mı sen ruhuma işlerken……

En çok gökyüzüne o gün baktım..o gün baktığım gökyüzünü bugünüme çaktım…Şehriyarı sökülüyor kazıklarından..Hasret demirleyince sinesini asumana hep bir yana dönmüyor pervaneler…

Munis bir yoksulluk ellerini ovuşturursa..şekvası bir otuz üç çekerse atiden yana…Nasip müyesser de olursa refik..tevfik de ederse..hani uymasa da feleğe ata-i nusrette yetişir medet verirse hani evveli şükür ahiri şükürdür…Öldürmese güldürür…Fikri nimete tefekkürdür……

Alır mıyım şu zamanın kınına gömülmüş sancıyı çıkarıp…En gölgeli yerinde yakalayıp...Uşşaki bir kabristanda ağlayıp…İpekten bir rabıta ile tuba-i cennete bağlayıp emekler miyim…Yoksa ada-i hicrana dayanamayıp zincirli kuyu karanlığında bekler miyim…Ben miyim kefene sarılmış garaipten guraba…yoksa hele de toksa ne…….

Yağmurlar toplandılar şimdi..Büyük bir şey oldular..şey işte…Sen diyebilirsen bişeydir de…
Yolcular yolcuları uğurluyorlar..Durmuyor saatlerin çilesi çarkı, Kemal-i kararına salik yürürken…

Enfas tarrakasını ömür evinde tamamlıyor..kesik kesik...Kadeh kadeh yokluk içiliyor varlıkta… Dârül aceze-i tesellimde kimsesizim benim..öksüzüm yetimim sözsüzüm……………..

Alem eyledim alemsiz nidamı dilşad işitmez misin?… Ey evsedi sevda ile mahruk, duman ataşa delil bilmez misin?….

Var mı meşke takati maşukun…Toparlanıp iyyake de.. teşehhüte matiye olsun muradımız…Yoksa alil bir fırtına söksün köklerimizi, afata düçar ..naçar mı kalsın recamız…..

Ey kenz-i ruhumun mahfi cevahiri;

Miracı yok mudur bu muallakın hacersiz…………………
m_safiturk


kaynak