Çocukluğumu topluyorum sokaklardan..Annemin kış çilesinde kırmızı ipim ben…Babamın kaldırımlara bıraktığı yokluk ağlamalarının vaveylasını işitiyorum..Gurbetin erken bulduğu bir mevsimde,bir damla yaşım ben..Oyundan uzak çileye yakın..Nasırlarımı kestiğim çok erkendi..Ağaçların kalın gövdelerinde ellerim..Arsız bir gerinme vardı aramda felekle ..O galip ben tedirgin..Omuzlarım zayıf..iniltim şuursuz…

Eteklerini tutup ebeveynlerimizi taşıyoruz cumhuriyet meydanına..Bir solukluk direnişim var ötelere nazır denizsiz…Kefenimin kucağında ekmek kırıkları…Ben geldim demek için…İhzar ettiğim ..Duvarlarına yazı yazdığım gerçeğim..Nedenleri ela gözlerinde saklı..Bakmasaydın öyle yazmazdım…

Kıyamet belki..Bir sedanın sevda sevkiyle elimde olan fidanı dikiyorum…
Koşup gelin.. bir gül, bir dün ölmüş…Lalem lalezarsız..Mahrem şu üstü açılmış şiir…

Kırağı düşmüş bir seherden güne ulaşmış..Ay ışığında bilenmişim…Sakince dehlizlerden akmışlarla akmışım...Yoksul düşlerimin amansız elemleriyle yamanmışım…Bir mutluluk görsem.. Bir gök kuşağı gülümsese semanın yüzünde ..Belki dönüp bakmayacağım…

Böyle mi olmalı ?..Hep hicranı kıymıklayıp her tebessüme batırmalı mı?..Yetim kalmışlığına hep bir ağıtla öksüz bir dost çağırmalı mı?…Ya da umursuz bir pencere kenarından bakıp her geleni pembeye boyamalı mı?…

Hayat.. Hey hayat!İncinmemiş bir kemiğin sızısından mahrum..Okşanmamış bir fidenin sesine mahkum yaşamak mı?…Yoksa küfesinden düşüp bir tahayyülün gerçek bu diyerek alışmak mı?

Bir gün sonrasına..O güne ait bir resim yapamamaktan mıdır..Bu mazi muhtevalı işkenceler...Bir pırıltı bulamamak mıdır hazuruna taşınan gerekçeler..Yoksa anmanın firari anlardaki; yittiler, gittiler kaygısı mıdır düşünceler?…

Önce kendinden kurtulmalı belki..Sükunet ekmeli sekinet biçmeli..Bir ayna olmanın mukabil duruşunda belki her şey…Her görünen manzara bir sermedi temaşanın albenisi Ağladımı insan boyu uzamalı mesela..Bir daha ağladığında bir şeye değmeli…Ya da ulaşamadığı ona eğilmeli…değmeli bir şekilde bir şeylere değmeli…

Perdelerde kalan alkışlar..Sahnede meyyit tefeyyüzler…Beğeniye saplı serfuru serfirazları…Belki aşmalı kendini bir bende gereksiz…Bir bahar olsun da varsın kalsın kelebeksiz…

Divan-ı hümayunun ne getirdin İntizar-ı ciddiyetine..bir hoş kelam..Bir güzel selam diyebilmeli…Balonlarımı şişirdim kızgın güneşin altında pes paye saldım olmamalı..Kapısından geri döndü yarenler…Ne faydasız sevgidir..Ne keyfiyetsiz teselli…

Ah teklif-i malayutak olmayan teminat..Nedir bu endamı maluliyet?…Kimin hamakatidir omzumda ki gulyabani…Müstehzi ışıklar…

Çocukluğumu topluyorum sokaklardan..geç’e kalmasın koşmalarıyla…Akşam olmuş..Ezan okunuyor…

m_safiturk

NOT: Eser sahibinin izni ile yayınlanmıştır.

kaynak