Alfred de Vigny : akıl, vücudun efendisidir.

Aristo : akıl, gerçekte sayfalarında hiçbir şeyin yazılı olmadığı bir kitaba benzer.

Bacon : Bir kimsenin budalalığı başka birinin işine yarar.

Bernard Shaw : Ben şaka yaparken , gerçekleri söylerim.Çünkü gerçekler dünyanın en gülünen şakalarıdır.

Boileau : sersemler bile ara sıra iyi öğütler verir

Bossuet : Gençlere hayalleri gerçek görünür. Önemli olan, onlara gerçeğin ne olduğunu anlatmaktır.

C. Chaplinünya herkese yetecek büyüklükte. Onun için, başkasının yerini kapmaktansa, çalışarak gerçek yerinizi bulun.

Cenap Şehabettin : ahmak, ışıkla alevi karıştırır ve kendisini her yakanı güneş sanır.

Cervantes : namuslu adam erken evlenir, akıllı adam hiç evlenmez.

Cervantes : namuslu davranmak en iyi siyasettir.

Charles Vildrac : budala ile başa çıkmak, katille, hırsızla başa çıkmaktan daha zordur.

Colley Cibber:Yoksulluk, namuslu ahmakların mükafatıdır.

Demokritos : Duyular akla şöyle diyorlar:”Zavallı akıl,kanıtlarını bizden alarak bizleri yere vurmak mı istiyorsun?Yere vurma,senin için yere yıkılma olacak.”

Derrida : gerçeklik yanılsama olduğu unutulan yanılsamadır

Descartes : Okumak geçen yüzyılların en namuslu adamlarıyla yapılan bir sohbettir.

Emerson : Rüyaları gerçekleştirmenin en kısa yolu uyanmaktır.

Emilie Serge:Akıl hazır değilse, göz göremez

Fichte : Bütün gerçeklik,”ben”in bir sınırlamasıyla oluşur.

Gassion :Akıllı ve cesur bir işadamının her sabah masasının başına otururken çekeceği besmele şudur; “bakalım bugün karşımıza ne gibi zorluklar çıkacak!”

Hebbel :Yaş artmakla budalalık eksilmez.

Hegel : Akla uygun olan gerçektir, gerçek olan akla uygundur.

Huxley: Siz görmezden gelseniz de gerçekler varolmayı sürdürürler.

İ. Habip Sevük: gerçekler bize değil, biz onlara uymalıyız.

J. M. Powe:Rüyaları gerçekleştirmenin en kestirme yolu, uyanmaktır.

Jennifer Unlimited: gerçeklere kapıyı kapattığımda, bir de bakarım pencereden girmişler.

Jonathan Swift : dünyaya gerçek bir dahi geldiğinde onu şu işaretten tanıyabilirsiniz. Tüm ahmaklar ona karşı birleşmişlerdir.

Kant : gerçek,insan zihni tarafından yapılan bir binadır.

La Fontaine : namuslu birisini aldatmak kadar kolay bir şey yoktur.

La Fontaine: ahmaklarla olmaktansa, yalnız kalmak daha iyidir.

La Rochefoucauld :Akıl, daima gönlün oyuncağıdır.

Ludwig Wittgenstein:Bir apriori gerçek imge yoktur.

Machiavelli : namussuz kişilerin ortasında tam anlamıyla namuslu olmak isteyen bir
adam, er geç mahvolmaktan kurtulamaz.

Mahmut Yesari: Acemi avcıların oltasına takılacak ahmak balıklar çoktur.

Mignon McLaughlin :Akıl hiçbir zaman duyguları yönetmez, sadece onun suç ortağı olur

Montesquieu : Bir ülkede dalkavukluğun sağladığı çıkar, dürüstlüğün sağladığı çıkardan daha verimli olursa o ülke batar.

Napolyon : İmkansızlık, yalnız sersemlerin sözlüklerinde bulunan bir kelimedir.

Norveç Atasözü :Yalan, dört nala gider; gerçek, adım adım yürür fakat, gene de vaktinde yetişir.

Pascal : gerçek, onu öğrenen için onu söyleyenden daha faydalıdır.

Platon : insanlar akılsızlıkları yüzünden 'alınlarında yazılı olandan' daha çok acı çekerler.

Platon : İnsanlar gerçeğe değil, gerçek gibi görünen şeye inanırlar.

R.E. Byrd : İnsan ancak kendisinin yerini, en aşağı kendisi kadar doldurabilecek bir başkasının bulunduğunu kabul ettikten sonra akıllanmaya başlar.

Schiller : Kendi öz çıkarına çalışmak, umumun çıkarından çalmak olur.

Senaca : gerçek, gecikmeyi sevmez.

Shakespeare : gerçekte ne yaptığınız,yapacağınızı söylemenizden daha önemlidir.

Sokrat : Bir seyi gerçekten bilmek, onu anlatmakla olur.

Sokrat : İyi bir hakimde nitelik vardır;Nezaketle dinlemek,Akıllıca konuşmak,
Dikkatlice düşünmek,Tarafsızca karar vermek.

Sophokles : namussuzca bir düzenle edinilen mal elde kalmaz.

Stendhal : gerçek ağır başlıdır.

Strindberg: Eğer at kendi gücünü bilse, boyunduruk altına girecek kadar akılsızlık etmez.

Sydney J. Harris : İdealist kısa dönemi düşünmez. çıkarcı uzun dönemi önemsemez. gerçekçi ise kısa dönemde yapılan ve yapılmayanların uzun dönemi belirlediğine inanır

Voltaire : Bir çok gerçekler vardır,herkese söylenemeyeceği gibi her zaman da ağza alınmazlar

alıntı