Ben gedâ sen şaha yâr olmak yok ammâ neyleyim
Ârzû ser-geşte-i fikr-i muhâl eyler beni...

-Fuzuli-

Benim gibi bir aşk dilencisinin senin gibi bir sultana yâr
olması kitaplarda bile yazmaz;
Neyleyim ki sana olan tutkum,böylesi boş düşüncelerle başımı döndürüyor işte !