Fert ve Cemiyet


Her fert, kendi içinde en büyük topluluğu taşır.

Fert sebep, cemiyet netice.

Büyük bir velînin, şeriate hürmet ve haşyetinden namazda kaburga kemikleri çatırdarmış... Yine büyük bir velîye göre, şeriatih en küçük ölçüsüne, topyekûn dünya ve ötesi, velilik ve ermişlik feda...

Şeriati böyle anlamadıkça edilen ibadetlere yazıklar olsun!..

Cemiyet ferdin aynası... Büyük vakıa fertte..

Allah mutlak fert...

Necip Fazıl Kısakürek