Çocuklarımızı Bilinçaltı Mesajlar mı Biçimlendiriyor?

Semerkand Aile dergisi 80. sayısında kapağa taşıdığı "Çocuklarımızı Bilinçaltı Mesajlar Mı Biçimlendiriyor?" dosyası ile okurun karşısına çıkıyor.

Fatih Güzel hazırladığı dosyada 'Subliminal mesaj' kavramını irdeleyerek çocukların bilinçaltı mesajlardan ne derece etkilendiği konusunda sizleri bilgilendiriyor. Güzel şunlara dikkat çekiyor: "Söz konusu çocuklarımız ve gelecek nesillerimiz olduğunda insan elbette çok da rahat hükme varamıyor. Büyüme çağında çizgi film izlemeyen çocuk herhalde pek azdır. Dolayısıyla subliminal mesaja maruz kalma tehlikesi de pek çoktur. Esasen durum bu kadar vahimse hemen ilkokuldan itibaren bu konuyu okullarımıza taşımalı, ebeveynleri bu yönde bilinçlendirmeliyiz. Evet, belki de bunu toplum olarak yapmalıyız; ancak daha önemli bir görev olarak çocuklarımızı televizyona ve çizgi filmlere mahkûm edecek bir hayat tarzını reddetmeliyiz. Eğer illa da çocuklarımız çizgi film izleyecekse iyi-kötü ayrımını ebeveynler olarak yapmalı ve onları kötü kategorisine koyduğumuz çizgi filmlerden uzak tutmalı, iyi kategorisine koyduğumuz çizgi filmleri izlemelerini temin etmeliyiz. Bu ebeveynler olarak sadece kendi çocuklarımıza karşı değil, toplumumuza ve ülkemize karşı da bir görevimizdir."

Dergideki diğer bazı yazılar ise şöyle:

Ayzıt Atmaca "Biz Ayrı Dünyaların İnsanıyız" adlı yazısında evlilikte kültürel farklılık konusunu ele alıyor. Atmaca farklılıkların çatışmaya dönüşmemesi için hem genç çiftlere hem de ailelere önerilerde bulunuyor.

Gülnar Akbulut Gençlere Sorduk köşesinde gençlere bu ay, "En Büyük Korkun Ne?" sorusunu soruyor ve birbirinden ilginç cevapları sizlerle buluşturuyor.

Esra Mert "Saçlarım Neden Dökülüyor?" başlıklı yazısında saç dökülmelerinin nedenlerini ve tedavi yöntemlerini anlatıyor. Mert bu konuda sizlere çözüm önerileri sunuyor.

Semerkand Aile dergisi ayrıca Başyazı, Haberiniz Olsun, Az ve Öz, Değerlerimiz, Hayat, Pedagogum, Psikoloğum, Ev Hali, Mizah, Anne Baba Tutumları, Sahabe Hanımlar, Edu ile Maharetli Eller, Semerkand Aile Hatırası, Bebeğim, Lezzet, Bizden Haberler, Bulmaca gibi köşeleriyle sizlere canlı bir sayı sunuyor.Mostar, "Siyasetname" Olgusunu Ele Alıyor

Mostar Dergisi, Mayıs 2012 Sayısı Çıktı

Mostar'ın Mayıs sayısında, tarihsel süreçte birçok hükümdar için devlet yönetiminde önemli bir kılavuz olmuş siyasetnameler konu ediliyor.

Tarih boyunca hemen hemen tüm hükümdarlar, devlet yönetimde bilgi, beceri ve tecrübesine güvendikleri danışmanlar edinmişlerdir. Dilimizde âkil adamlar olarak da karşılık bulan bu danışmanların bir kısmı, görevlerini fiili olarak yerine getirmenin yanı sıra, devlet yönetiminde edindikleri birikim ve tecrübeleri yazarak kalıcı hâle getirmişler ve gelecek kuşakların istifadesine sunmuşlardır. Siyasetname olarak isimlendirilen bu yazılı eserler, zengin içerikleriyle tarihsel süreçte devlet yöneticilerine ve toplumlara yol göstermenin yanı sıra, bugünün devlet adamları ve toplumları için de rehber niteliğinde eserler olarak önemlerini koruyorlar. Buradan hareketle Mostar, bu ay ana dosya konusunu siyasetnamelere ayırıyor. "Âkil adamlardan hükümdarlara siyasetnameler" başlıklı dosya, Süleyman Özbek'in dosyaya ismini veren yazısıyla açılıyor. Tarihin, bir tekerrürler silsilesi olduğu ve tarihten gerekli derslerin çıkartılabilmesi adına devlet yöneticilerine hak-hukuk adına öğütler vermek amacıyla kaleme alınan birtakım metinlerin, siyasetname olgusunu ortaya çıkarttığının anlatıldığı yazıda, bu öğütlerden sadece yöneticilerin değil, insan-ı kâmil olmaya çabalayan insan-ı nakısın da alması gereken dersler olduğunun altı çiziliyor. Dosyaya "İmam Gazâlî'den Sultan Melikşah'a" başlıklı yazısıyla katkıda bulunan Hüseyin Okur, İmam Gazâlî'nin Selçuklu Sultanı Melikşah için kaleme aldığı Nasihatil-mülûk isimli eserden yola çıkarak, siyasetname konusunu irdeliyor. Bir diğer dosya yazarı Mükerrem Mete, "Eşsiz bir Siyasetname Örneği Olarak İmam Ali'nin Mektubu" başlıklı yazısında, Hz. Ali'nin (k.v) halifeliği döneminde Mısır'a vali olarak atadığı Malik bin Eşter'e hitaben yazdığı ve önemli bir siyasetname örneği olarak günümüze intikal eden mektubunu inceliyor. Bir başka dosya yazarı Kadir Canatan, "Siyasetname kültüründe Nizamü'l-mülk ve Eseri" başlıklı yazısında, siyasetnamelerin en önemli örneklerinden biri kabul edilen Nizamü'l-mülk'ün Siyasetname'sini derin analizler eşliğinde okuyucuya sunuyor. Dosyanın söyleşi konuğu ise siyasetnameler hakkında yaptığı akademik çalışmalarla tanınan Yrd. Doç. Dr. H. Bahadır Türk. "Siyasetnameler Bugünün Yöneticilerine de Çok Şeyler Söylüyor" başlığını taşıyan söyleşide, siyasetname olgusu, doğulu ve batılı örnekleriyle bir arada yorumlanıyor.

Mostar'ın ana dosya konusunun dışında gündem dosyası da dikkat çekiyor. Dünü, bugünü ve yarınıyla Afganistan'ın ele alındığı dosya, "Afganistan: Tünelin Ucunda Henüz Işık Yok" başlığını taşıyor. Taha Kılınç, dosyaya ismini veren yazısında Afganistan'ın bugününü şekillendiren yakın tarihini kronolojik bir sıra ve çarpıcı yorumlar eşliğinde dikkate sunuyor. Bir diğer dosya yazarı Ali Şahin, "Nüfuz Coğrafyamızın Sınır Karakolu: Afganistan" başlıklı yazısında, Afganistan'ın Türkiye açısından önemini derin analizler eşliğinde ele alıyor. Nur Özkan Erbay ise 2001 yılından bu yana ABD işgali altındaki Afganistan'da geride kalan 11 yıllık süreci irdelemekle birlikte, ülkenin pek de parlak olmayan geleceğine dair cevap bekleyen birçok soruya "Afganistan: ABD'nin 2. Vietnam'ı" başlıklı yazısında cevap arıyor.

Mostar'ın gündem ve ana dosya konularının dışında yer alan yazılar da hayli çarpıcı konular içeriyor. Derginin Türkiye bölümünde Alper Çeker'in "28 Şubat'ta İsrail Parmağı"; Medya bölümünde Hakan Çopur'un "Yeni Nesil Kimin Eseri Olacak?"; Tarih bölümünde Ali Şükrü Çoruk'un "Osmanlı Solculuğu ve İslâm"; Düşünce bölümünde Yusuf Kaplan'ın "Ruhsuzlaşma ve Barbarlaşmanın Kaynağı: Dilsizleşme"; Celil Civan'ın "Tanpınar: Yeni Bir Modernlik Arayışı" başlıklı yazılarının dışında, derginin Gündemden, Görsel Hafıza, Tarih, Düşünce, Edebiyat, Kitap ve Sinema bölümlerinde yer alan yazılar da zengin içeriğiyle okurun ilgisini bekliyor...