MerhabaVortvots Vorodman Kilisesi’nin Kültür Merkezi’ne Dönüşümü
Projenin öznesi olan “Kültür Adası” tasavvurunun “yüzük taşı” niteliğindeki Krikor Balyan yapısı Vortvots
Vorodman Kilisesi’nin restorasyonu ve renovasyonu ile, önemli ve değerli bir tarihi yapının konser-sergi-
konferans mekânı olarak İstanbul’a kazandırılması amaçlanıyor.

Tarihi yarımadanın tarihi limanı yakınındaki bu yapının yeniden yapılandırılması ile, Osmanlı
İmparatorluğu’ndan günümüze uzanan İstanbul’un köklü kültür mozaiğinin bir parçası canlandırılacak,
kentlilik bilincinin kazandırılmasına katkı sağlanacak ve İstanbul kentinin turizm ve kültür haritasına
anlamlı bir ziyaret güzergâhı kazandırılacaktır.2010