Yazım Yanlışları

Yazım Kuralları ve Türkçenin Doğru Kullanımı
Bir yazı ile okuyucuya mesajı doğru iletmede kaynağın önemli bir rolü ve sorumluluğu bulunmaktadır. Bu yüzden mesajı ileten kişi mesajını yazılı olarak iletirken bir takım yazım kurallarına uyması gereklidir. Özellikle öğrencilerin yazı yazarken yaptıkları en önemli hata, noktalama işaretlerine uymamalarıdır.

* Yazılarda noktalama işaretleri bazen hiç kullanılmamakta bazen de yerinde kullanılmamaktadır. İfadelerin doğru anlaşılması için bu kurallara özenle uyulmalıdır.

* Bir bilgisayar programı kullanılarak yazılan yazılarda ise boşluk konusuna dikkat edilmelidir. Örneğin,

Noktadan ve virgülden önce boşluk bırakılmamalıdır.
Noktadan ve virgülden sonra boşluk bırakılmalıdır. Boşluk bırakılması unutulduğunda noktanın öncesinde ve sonrasındaki sözcükler tek bir sözcük olarak algılanmaktadır. Bu da yazıların kağıt üzerindeki düzenlemesini olumsuz etkilemektedir.
Parantezler açılırken parantez öncesinde boşluk bırakılmalı, açılan parantezle metin arasında boşluk olmamalıdır. Parantezler kapatılırken parantez öncesinde boşluk olmamalı, sonrasında ise olmalıdır.

* Diğer bir hata türü yazım yanlışlarıdır. Sözcükler Türk Dil Kurumu’nun belirlediği kurallar göz önünde bulundurularak yazılmalıdır.

* Yaygın olarak yapılan bir başka hata da sözcüklerin yanlış kullanımlarıdır. Örneğin “neden olmak”, “yol açmak” ve “sağlamak” gibi sözcükler çok farklı anlamları verebiliyorken aynı anlamda kullanılmaktadırlar.

* Ayrıca bazı sözcüklerin Türkçe karşılıkları varken (genelde) farkında olunmadan yabancı karşılığı kullanılmaktadır.

Genel Yazım Yanlışları

Yanlış (!)
Doğru(!)

hergün
her gün
heryer
her yer
herşey
her şey
harhangibiri
herhangi biri
herbiri
her biri
birgün
bir gün
birşey
bir şey
bir çok şey
birçok şey
bir kaç şey
birkaç şey
hiç bir şey
hiçbir şey
pekçok
pek çok
pekaz
pek az

arasıra
ara sıra
yanısıra
yanı sıra
peşisıra
peşi sıra
ardısıra
ardı sıra
akşam üstü
akşamüstü
suç üstü
suçüstü
ayak üstü
ayaküstü
terketmek
terk etmek
ayırdetmek
ayırt etmek
farketmek
fark etmek
arzetmek
arz etmek
vaadetmek
vaat etmek
haketmek
hak etmek
muhtacolmak
muhtaç olmak
şehidolmak
şehit olmak
vaz geçmek
vazgeçmek
baş vurma
başvurmak
ön görmek
öngörmek
var saymak
varsaymak
ya hut
yahut
ve ya
veya
yada
ya da

laboratuar
laboratuvar
antreman
antrenman
eşortman
eşofman
orjinal
orijinal
yalnış
yanlış
yanlız
yalnız
kiprik
kirpik
kirbit
kibrit
anbar
ambar
canbaz
cambaz
çenber
çember
makina
makine
meyva
meyve
zatüre
zatürree
matba
matbaa
deynek
değnek
süpriz
sürpriz
poaça
poğaça
kordalye
kurdele
sandoviç
sandviç
eksoz
egzoz
pardesü
pardösü
ayidat
aidat
pilaj
plaj
tazik
tazyik
traş
tıraş
metod
metot
ara söz
arasöz
ara yön
arayön