Türkiye dışındaki Osmanlı mimari yapıtları gerek zaman gerek mekân içinde çok geniş bir tarihsel sürece ve coğrafi alana yayılır. Osmanlı mimari eylemi Osmanlı hakimiyetinin yayıldığı tüm coğrafi bölgelerde karşımıza çıkar. Yapı faaliyeti değişik bölgelerin Osmanlı İmparatorluğu'ndan koptukları farklı tarihlere kadar devam eder. Böylece, Osmanlı hakimiyetinin bulunduğu bölgelerde inşa edilen yapılar, mimari uslûplarına bakılmadan tarihsel bir olgu olarak Osmanlı yapısı kabul edilir. Ancak, bu yapılarda Osmanlı öncesi geleneklerin devam ettiği tislûp özellikleri (Orta Doğu ülkelerinde olduğu gibi), Osmanlı uslûbu veya ilk ikisinin bileşiminden ortaya çıkan uslûp özellikleri ile XVIII yüzyıldan sonra görülmeğe başlayan Avrupa sanatı uslûpları, beraberce görülebilir

Arnavutluk - Akçahisar

Kale mahallesinde bir ev

Arnavutluk - Belgrad

Bekarlar Camii


Mangalem mahallesi

Arnavutluk - İskodra

Kir nehri üzerinde köprü

Arnavutluk - Tiran

Ethem Bey Camii

Yugoslavya - Banya Luka

Yeni Camii

Yugoslavya - Bılagay

Tekke

Yugoslavya - Derbe

Tekke Camii

Yugoslavya - Mostar

Köprü


Evler

Yugoslavya - Saray Bosna

Gazi Hüsrev Bey Camii


Gazi Hüsrev Bey hanı


Başçarşı Camii


Süleyman Paşa Camii