Gösterilen sonuçlar: 1 ile 9 Toplam: 9

Yapay Kalp Nedir?

Sağlık ve Hastalıklar Kategorisi Sağlık Sorularınız Forumunda Yapay Kalp Nedir? Konusununun içerigi kısaca ->> Kalbin kasılma hareketlerini kısmen ya da bütünüyle gerçekleştirecek mekanik araçların başarıyla kullanılması kalp hastalıkları uzmanlarının başlıca amaçlarından biridir. Çok sayıda ...

 1. #1
  - Çevrimdışı
  Süper Aktif Üye İnci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2009
  Nerden
  Sanane :)
  Cinsiyet
  Kadın
  Mesaj
  3.036
  Rep Gücü
  68555

  Yapay Kalp Nedir?

  Kalbin kasılma hareketlerini kısmen ya da bütünüyle gerçekleştirecek mekanik araçların başarıyla kullanılması kalp hastalıkları uzmanlarının başlıca amaçlarından biridir. Çok sayıda hastayı ilgilendiren bu sorunun çözümü hem böyle bir aracın teknolojik olarak yapılabilmesine, hem de vücuda kabul ettirilebilmesine bağlıdır.

  Günümüzde kalp cerrahisinin kalp nakli dışındaki ikinci ana uğraşı kalbin yerine yapay kalp olarak bilinen meka*nik bir aracın takılmasıdır.

  Yapay kalp kalbin tek yönde kan akımı sağlayan bir pompa gibi çalışma*sı ilkesine dayanılarak tasarlanmıştır. Bazı önemli biyolojik sorunların çözül*mesiyle, yapay bir pompanın bu doğal pompanın işlevini kısmen ya da bütü*nüyle üstlenebileceği düşünülmektedir.

  Yapay kalbin gerçekleştirilmesinde karşılaşılan başlıca engel, bu pompanın iç kısmını döşeyecek uygun bir madde*nin ve kapakçık biçiminin bulunama*mış olmasıdır. Dolaşan kanın uzun süre “biyolojik olmayan” yüzeylerle temas etmesi pıhtılaşmaya ve alyuvarlarda parçalanmaya (hemoliz) yol açmaktadır. Bu nedenle günümüzde kullanılan tek yapay kalp türü kısmi yapay kalp*tir.

  Kısmi yapay kalp, kalp kasının ka*sılma hareketlerini bütünüyle üstlene*mez; örneğin çıkarılmış bir kalbin yeri*ni tutamaz. Ama enfarktüs ya da sol karıncık yetmezliği nedeniyle hastalan*mış olan kalbin dinlenmesini sağlaya*rak hastanın daha çabuk toparlanması*na yardımcı olur.

  kaynak

 2. #2
  - Çevrimdışı
  Süper Aktif Üye İnci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2009
  Nerden
  Sanane :)
  Cinsiyet
  Kadın
  Mesaj
  3.036
  Rep Gücü
  68555
  Kısmi Yapay Kalp

  Bu tür yapay kalplerin iki farklı modeli vardır ve her ikisi için de daha önce sö*zü edilen pompa ilkesi geçerlidir:

  Tek yönde kan akımı sağlayan aygıt, ucunda birer kapakçık bulunan bir tüp ve bir dış pompadan ritmik olarak pom*palanan sıvının basıncıyla genişleyen esnek boşluktan oluşur.

  İki model ara*sındaki tek fark sol karıncığa yardımcı olan bu mekanizmanın hastanın kalbine bağlanma biçimidir. Pompa bunlardan birinde tam sol kulakçıktan inen aorta, ötekinde ise çıkan aorttan inen aorta gönderecek biçimde yerleştirilir.

  Kısmi yapay kalplerin pompanın bir tüpten değil, esnek bir zarla ikiye ayrıl*mış bir küreden oluştuğu yeni bir mode*li de vardır. Bu iki bölümü ayıran esnek zar, dıştan gelen sıvının basıncıyla oy*nayarak kanın atım hareketini belirler.

  Kısmi yapay kalp bütün bu durumlarda hastanın kalbiyle eşzamanlı çalışır. Bu*nu da dış basınç pompasına kalbinkilerle eşzamanlı elektrik uyarıları gönderen elektronik bir mekanizma sağlar.

  kaynak

 3. #3
  - Çevrimdışı
  Süper Aktif Üye İnci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2009
  Nerden
  Sanane :)
  Cinsiyet
  Kadın
  Mesaj
  3.036
  Rep Gücü
  68555
  Sürekli Yapay Kalp

  İlk yapay kalp 1 Aralık 1982′de Utah Üniversitesi’nde Dr. DeVries tarafından 61 yaşında bir diş hekimi olan Dr. Barney Clark’a takıldı. Bu hastada tıkayıcı akciğer hastalığı ve kalp kası hastalığı bulunmaktaydı. Dr. DeVries daha sonra üç hastasına daha yapay kalp taktı. Onu, Stockholm’deki Karolinska Enstitüsü’nden Dr. Semb izledi.

  Yapay kalp yukarıda söz edilen has*taların toplam 1.557 gün yaşamasını sağladı; yapay kalple en fazla yaşayan hasta 620 gün sağ kaldı.

  Sürekli yapay kalbin uygulandığı bu ilk girişimler sa*yesinde yapay kalbin işleyişi ve buna karşı gelişen direnç konusunda pek çok şey öğrenildi.

  Pıhtıyla tıkanma olayları*nı kolaylaştıran tasarım hataları, enfek*siyonlar ve hastanın iyi koşullarda yaşa*tılması konusundaki bilgiler bu çalışma*lar sonucunda önemli ölçüde arttı.

  Yapay kalp bütün bu hastalarda kendi kendine denetim yoluyla kan dolaşı*mının düzenlenmesini sağlamıştır. İlk hastada ortalama dakikada 5-6 lt olan kalp debisi, ameliyat sonrasında ortaya çıkan akut böbrek nekrozunu (doku ölü*mü) önlemek amacıyla dakikada yakla*şık 12 lt’ye kadar çıkartılmıştır. Bu artış kan hacminin ve kalp atım hızının artı*rılmasıyla sağlanmıştır.

  İki olguda yapı*lan efor testinde kalp debisinde yüzde 30′a kadar varabilen kendiliğinden bir artış sağlanmıştır.

  kaynak

 4. #4
  - Çevrimdışı
  Süper Aktif Üye İnci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2009
  Nerden
  Sanane :)
  Cinsiyet
  Kadın
  Mesaj
  3.036
  Rep Gücü
  68555
  Yapay Kalbin Değerlendirilmesi

  Günümüzde yapay kalp, yalnızca ağır kalp yetmezliği nedeniyle kalp nakline aday olan kişilere takılmaktadır.

  Yapay kalp uygulamalarının geleceğini kalp üzerine yapılan çalışmalar belirleyecektir. Bu projelerin gerçekleşme olasılığı ise, araştırmalara fon ayrılmasına bağlıdır.

  Kalp nakli günümüzde deneysel aşama*dan çıkarak, oldukça iyi bilinen bir te*davi biçimi haline gelmiştir. Kalp nakli, yapay kalbe göre birçok üstünlük taşır. Bu durum böbrek naklinin böbrek diya*lizine olan üstünlüğüne benzetilebilir. Kalp nakliyle ilgili tekniklerin yaygın*laşması, talep artışına da yol açmıştır. Bu nedenle çok ağır hastalar bile uzun süre sıra beklemek zorunda kalmakta*dır. Bu koşullarda kalp nakli sırası bek*leyen hastalarda dolaşıma yardımcı ola*cak mekanik araçların geliştirilmesi bü*yük önem kazanmıştır.

  Tam yapay kalp ilk kez 1969′da ABD’li hekim D. A. Cooley tarafından kalp kasının yeterince kanlanamamasına bağlı kalp hastalığı olan 47 yaşında bir hastaya takılmıştır. Yapay kalp 65 saat boyunca tam olarak çalışmış, ama ikinci bir ameliyatla kalp nakli yapıldık*tan 38 saat sonra hasta enfeksiyon nede*niyle ölmüştür. Bu durumda girişimin başarılı olabilmesi için bağışıklık siste*mini baskılayıcı tedavinin geliştirilmesi ve hastaların daha dikkatle seçilmesi gerektiği, yapay kalbin yapısında ise fazla değişiklik gerekmediği düşünül*müştür. Ama sonraki yıllarda yapılan yapay kalp uygulamaları da hemen her zaman olumsuz sonuç vermiştir.

  Girişimin başarılı olabilmesi için hasta seçimi büyük önem taşır. Hasta*nın böbrek, akciğer, karaciğer ve beyin işlevleri bozulmamış olmalıdır; ağır en*feksiyonların görülebileceği bağışıklık sistemi zayıflamış kişilere yapay kalp takılmamalıdır.

  Kalp nakline aday hastalara takılan tam yapay kalp konusunda birçok veri toplanmıştır. Gelecekte, yapay kalbin sürekli kullanılmasının olağan hale gelmesi beklenmektedir. Kalp naklinin be*lirli sakıncalar nedeniyle uygulanama*dığı durumlarda da önce geçici bir ya*pay kalp takılması büyük olasılıkla ba*şarılı sonuç alınmasını sağlayacaktır.

  Sonuçlar

  1969-87 arasında, çeşitli ülkelerdeki 21 merkezde kalp nakline aday 76 hastaya yapay kalp takılmıştır. Bu uygulamala*rın sayısı gittikçe artmış ve Aralık 1988′de 133′e ulaşmıştır. Bu hastaların yüzde 7 sinde kalp nakli gerçekleştiril*miş ve olguların yüzde 6O’ı en az 30 gün yaşatılabilmiştir.

  Kalp nakli uygulanacak hastalara ge*çici yapay kalp takılması bazı eleştiri*lerle karşılaşmaktadır. Bir görüşe göre, kalp nakli bekleyen hastalara önce ya*pay kalp takılmasının nakil bekleyen hastalar arasında çok ağır durumda olanların sayısını artırmaktadır.

  Nakil yapıldığında alınan sonuçlar da bunun “organ israfı” olduğunu düşündürmekte*dir. Önce yapay kalp takılan, belli bir süre sonra da kalp nakli uygulanan ol*gularda ameliyattan sonra 1 yıl sağ kalma oranı yüzde 50 iken, doğrudan kalp nakli yapılan olgularda bu oran anlamlı bir artış göstererek yüzde 85′e çıkmak*tadır.

  Geçici yapay kalp uygulamasının bir “israf olduğunu savunan bu görüşe karşın, bu uygulamanın yeterli gelişme*ler kaydedildikten sonra kalıcı yapay kalp için değerli bilgiler sağlayacağı dü*şünülmektedir.


  kaynak

 5. #5
  - Çevrimdışı
  Süper Aktif Üye İnci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2009
  Nerden
  Sanane :)
  Cinsiyet
  Kadın
  Mesaj
  3.036
  Rep Gücü
  68555
  Sürekli Yapay Kalbin Komplikasyonları

  Dr. DeVries’in çalışmalarında ortaya çı*kan başlıca komplikasyonlar şunlardır:

  Kanama (dört hastadan dördünde), akut böbrek nekrozu (dört hastadan dördün*de), başta beyinde olmak üzere merkez sinir sistemi bozuklukları (dört hastadan üçünde), enfeksiyonlar (dört hastadan üçünde).

  Ağır kalp hastalıklarında ya*pay kalp hastanın kurtulmasını sağlaya*cak bir seçenek oluşturduğundan bu komplikasyonlara çözüm getirilmesi büyük önem taşımaktadır.

  • Kanamalar - Kanamayla ilgili komplikasyonlar genellikle çok ağırdır. Kanama ameliyattan hemen sonra ya da daha geç dönemde (mide-bağırsak siste*mi, ağız-yutak boşluğu ve eklemlerde) ortaya çıkabilir. Kanamalar önceleri pıhtıyla tıkanma tehlikesini azaltmak amacıyla girişimden bir gün sonra baş*lanan yüksek dozda heparin tedavisin*den sonra görülmekteydi.

  Damar içine koyulan her protez pıhtı oluşumuna yol açabilir. Ama pıhtı tıkacı tehlikesi kulla*nılan malzemenin yapısı, bileşimi, işle*yiş biçimi, bu arada pıhtılaşmaya karşı uygulanan tedavi ve enfeksiyon gibi et*kenlere bağlı olarak değişir. Hastaların ölümünden sonra incelenen yapay kalp*lerde, yapay karıncıklardaki kapakçık*larda önemli ölçüde pıhtı birikintilerine rastlanmıştır. Bunun yapay kalbin yapı*sal özelliğinden kaynaklandığı sanıl*maktadır; kapakçıklar kan akımının hep aynı olmadığı bölgede yer almakta ve bu bölgede akımın yavaşlaması göllenmeye neden olmaktadır.

  Diyaframda, yapay kalbin dış yüzeyinin diyaframa değdiği bölgede ya da dış yüzeyin her*hangi bir noktasında pıhtılara rastlanma*mıştır. Buna karşılık kalp nakli adayları*na uygulanan yapay kalpte köprüde pıh*tılar görülmüştür. DeVries’in ameliyat ettiği iki hastada pıhtı oluşumunu ve trombositlerin kümeleşmesini önleyici tedavilerin uygun dozlarda uygulanma*sına karşın geç evrede pıhtı tıkacı geliş*mişti.

  Bu komplikasyonun ortaya çıktığı evrede her iki hastanın da ateşi yüksel*miş ve kan kültüründe bakteriler üremişti. Otopside yalancı endokardit (kalp za*rı iltihabı) tanısı koyuldu. Bu da bakteri enfeksiyonlarına bağlı iltihabın pıhtılaş*mayı kolaylaştırdığını gösteriyordu.

  • Enfeksiyonlar - Bütün sürekli yapay kalp uygulamalarında gözlenen komplikasyonların en ağır ve en inatçısı enfek*siyonlardır. Damar içinde ve mediyas*tinde bulunan protezle deriden geçen kateterler neredeyse kaçınılmaz olarak enfeksiyona yol açar. Dolayısıyla ya*pay kalp takılan hastalarda ilk 30 gün içerisinde hemen her zaman bu komplikasyon görülür.

  Bunların en ağırı kateter düzeyinden kaynaklanan ve yapay kalbin çevresindeki mediyastin bölgesi*ne yayılan enfeksiyonlardır. Protezin çevresinde yer alan bu tip enfeksiyonlar Gram-negatif (Gram boyasıyla boyan-mayan) stafilokoklardan (Staphylococ-cus aureus, Pseudomonas aeruginosa ve Öbür Pseudomonas türü bakteriler) kaynaklanır.

  Ayrıca Candida albİcans türü mantara bağlı olarak ampiyem (irin birikmesi), idrar yollarında enfek*siyon ve damar içi kateterlerde sepsis ortaya çıkar. Tedavide çok sayıda anti*biyotiğe başvurulması, dirençli bakteri*lerin ortaya çıkmasına ve Clostridium difficile’ye bağlı ishallere yol açar. En*feksiyon ortaya çıktıktan sonra uygula*nan antibiyotik tedavisi, bakterilerin ge*çici bir süre için baskı altına alınmasını sağlasa bile bu bakterilerin çoğu uzun vadede tedaviye dirençlidir.

  Bunda ba*ğışıklık sisteminin baskılanmasının vü*cudun enfeksiyona karşı tepkisini en*gellemesi rol oynayabilir.

  • Akut böbrek nekrozu - Böbrek borucuklarında akut doku ölümü ameli*yattan hemen sonra bütün olgularda gö*rülmekte ve bazı olgularda geç evrede yineleyebilmektedir. Bu komplikasyo*nun başlıca nedenleri ameliyattan önce kalp debisinin az olması ve ameliyat sonrasında görülen kanamalardır.

  kaynak

 6. #6
  - Çevrimdışı
  Süper Aktif Üye İnci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2009
  Nerden
  Sanane :)
  Cinsiyet
  Kadın
  Mesaj
  3.036
  Rep Gücü
  68555
  Yapay Kalp Takılması Sonucu Komplikasyonlar


  Kalp nakli bekleyen hastalara önce ya*pay kalp takılmasının yol açabileceği komplikasyonlar arasında ameliyat sı*rasında ve ameliyattan hemen sonra oluşan kanamalar, pıhtı tıkaçları (tromboemboli) ve enfeksiyonlar sayılabilir.

  • Ameliyat sırasında ve sonrasında oluşan kanamalar ve pıhtıyla tıkan*ma olayları - Yapay kalp takılan olgu*ların yaklaşık yüzde 30′unda ameliyat*tan sonraki ağır kanamaları tedavi et*mek için göğsün yeniden açılması ge*rekmektedir. Kanama büyük ölçüde hastada yapılan kesinin çok geniş ol*masına ve ameliyattan hemen sonra protezde bulunan pıhtılardan kaynakla*nabilecek tıkanma tehlikesine karşı yüksek dozda pıhtılaşma engelleyici ilaç kullanılmasına bağlıdır.

  Nakil ön*cesinde yapay kalp takılmış hastaların yüzde 12’sinde pıhtıyla tıkanma saptan*mış, ama bunlardan yalnızca 2 olguda tıkanma kalıcı hasara yol açmıştır. Pıh*tı emboli komplikasyonunun, geçici yapay kalp uygulamasında sürekli ya*pay kalp uygulamasında olduğundan az görülmesi kısmen rastlantıya, kısmen de uygulama süresinin kısalığına ve fazla ağır bir pıhtı önleyici tedavinin yapılmamasına bağlıdır.

  • Enfeksiyonlar - Geçici yapay kalbe bağlı enfeksiyon tehlikesi çok önemli*dir. Sürekli yapay kalp takılan bütün hastalarda da başlıca ölüm nedeni en*feksiyonlardır.

  Ameliyatın yapıldığı pıhtılaşmış kan, serum, protez karıncık ve damar bağlantıarı bulunan bölge vücudun ba*ğışıklık sistemi açısından bir savaş ala*nına benzetilebilir. Gerçekten de kalp nakli öncesinde yapılan geçici yapay kalp uygulamalarında hastalarda en*feksiyon olasılığı çok yüksektir. Hatta bu enfeksiyonun hafif olması şaşırtıcı*dır.
  Gelecekte bazı önlemlerle yapay kalp uygulamalarının başarı şansının artırılabileceği düşünülmektedir. Bu önlemlerin başlıcaları enfeksiyon teda*visi gören hastaların ameliyat edilme*mesi, ameliyattan sonraki evrede pıhtı*laşmayı önleyici tedavinin hafifletilme*si, özellikle mide-bağırsak sistemine yönelik olarak antibiyotik tedavisinin uygulanması, protez çevresinin karın*dan alınan gömlek (omentum) parçalarıyla döşenmesi ve protez bölgesinin çevresinde etkili olabilen antibiyotikle*rin kullanılmasıdır.

  kaynak

 7. #7
  - Çevrimdışı
  Süper Aktif Üye İnci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2009
  Nerden
  Sanane :)
  Cinsiyet
  Kadın
  Mesaj
  3.036
  Rep Gücü
  68555
  Yapay Kalp Uygulamasında Hasta Seçimi

  Yapay kalp uygulamasına aday hastalar, tedaviye dirençli kalp yetmezliği bulu*nan ve kalp nakline gereksinim gösteren hastalardır.

  Kalp naklini bekleyen ve klinik gidişleri ağır olan bu hastaların yanı sıra bazı olgularda yapay kalp ge*rekliliği ani olarak doğar: Başarısız bir kalp nakli ya da başka kalp hastalığı için uygulanan girişimin amacına ulaşa*maması ani olarak yapay kalp uygula*masını gerektirir. En iyi sonuçlar, genel durumları son derece bozuk ve kalp nakli adayı genç hastalarda elde edil*mektedir. Yapay kalp, bağışıklık meka*nizmasıyla ret tepkimesi görülen olgu*larda uygulanmamalıdır.

  Buna karşılık ret tepkimesinin bağışıklık dışı meka*nizmalarla gelişmesi yapay kalp uygula*ması için bir engel oluşturmaz. Ama ba*ğışıklık sisteminin baskı altına alıcı bir tedaviden sonra yapay kalp uygulanan olgularda enfeksiyon görülme riski ar*tar; bu olgularda kalp naklinden sonra oldukça yüksek bir doku reddi tehlikesi de bulunmaktadır.

  Ameliyat öncesinde kalp kasının işlevlerinde önemli bir bo*zukluğun olmadığı olguların büyük bö*lümünde kısmi yapay kalp başarılı so*nuçlar sağlar; olguların üçte birinde ameliyattan hemen sonraki evrelerde kalp kasının işlevlerinde normalleşme sağlanır.

  Kalp nakline aday olgularda geçici yapay kalbin kesinlikle kullanıl*maması gereken koşullar şunlardır:

  Kan ve akciğer enfeksiyonları, potansiyel kalp vericilerinin önemli bir bölümünde daha önceden oluşmuş antikorların var*lığı, ilerlemiş yaş ve genel olarak damar sertliği, tıkayıcı akciğer hastalıkları, akut böbrek nekrozu (böbrek borucuklarında doku ölümü), koma, daha önce ya*pılmış stemotomi (göğüs kemiği kesile*rek yapılan ameliyat).

  Sternotomi yapıl*mış hastalarda daha önceden oluşmuş nedbe dokularının ayrılmasına bağlı ola*rak ağır kanamalar ortaya çıkabilir.

  kaynak

 8. #8
  - Çevrimdışı
  Süper Aktif Üye İnci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2009
  Nerden
  Sanane :)
  Cinsiyet
  Kadın
  Mesaj
  3.036
  Rep Gücü
  68555
  Tam Yapay Kalbin Geleceği

  Günümüzde içinde bir enerji kaynağı bulunan yapay kalpler üzerinde çalışıl*maktadır. Böylece yapay kalbe dışarıdan elektrik akımı uygulamasına gerek kalmayacaktır.

  Nükleer enerjiyle işleyen yapay kalpler de artık teknik olarak uy*gulanabilecek durumdadır; bu kalplerde plütonyum 238 ısı biçiminde bir enerji açığa çıkararak, termik bir motoru işle*tebilmekte, bu da kanı pompalamakta*dır.

  Ama bu kalplerin birkaç yıl içinde uygulanabilmesi güç görünmektedir. Bunun nedeni nükleer enerjinin son de*rece pahalı ve herhangi bir arıza duru*munda ortaya çıkabilecek sonuçların korkutucu olmasıdır.

  Bir başka yaklaşım da yapay kalplerde enerji kaynağı olarak elektrik kullanılmasıdır. Bu biçimde oluşturulan yapay kalpler, sürekli akım*la işleyen motor gibi çalışarak elektrik enerjisini mekanik enerjiye daha etkili bir biçimde dönüştürecektir. Yeni tekno*lojiler insan göğsünde daha az yer kap*layacak küçük ve hafif aletlerin üretil*mesini olanaklı hale getirmektedir.

  Geçici yapay kalp hastalarda enfeksiyona yol açabilecek etkenler

  • İyileşme süresinin uzaması;

  • Deri yoluyla damar içi kontrol ve sıvı verme kateteri uygulan*ması;

  • Ameliyat öncesi evrede hastada sık sık enfeksiyon görülmesi;

  • Kalıcı protezlerin takılması;

  • Yapay araç yüzeylerinin bölge*sel ve genel bağışıklık üzerinde*ki mekanik etkisi;

  • Protezlerin dışarıyla bağlantıla*rı;

  • Hastanın daha önce göğüs kemi*ği kesilerek yapılmış (stemoto*mi) herhangi bir ameliyat geçir*miş olması;

  • Yinelenen kan nakilleri;

  • Kalp naklinden sonra bağışıklık sistemini baskılayıcı tedavi uy*gulanması.

  kaynak

 9. #9
  - Çevrimdışı
  Süper Aktif Üye İnci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2009
  Nerden
  Sanane :)
  Cinsiyet
  Kadın
  Mesaj
  3.036
  Rep Gücü
  68555
  İLK YAPAY KALP İÇİN HEDEF TARİH BELLİ

  Fransız doktorlar dünyanın ilk yapay kalbini geliştirdi.

  Dünyada organ bağışındaki sıkıntıyı gidermek amacıyla tasarlanan yapay kalp, 2011'de klinik deneyler için hazır olacak.

  İlk yapay kalp için hedef tarih "2011"
  Organ bağışına duyulan gereksinim yakında tarih olabilir...
  Fransız doktorlar yeni bir çığır açmaya çok yakın görünüyor.
  Tamamen yapay ilk kalbi geliştiren bilim adamları, 15 yıllık bir çalışmanın ardından bu sonuca ulaştılar.

  Yapay kalbin üretimine yakın zamanda başlanacak.
  Kimyasal işlemden geçirilmiş hayvansal dokulardan yapılan yapay kalpte kalp kapakçıkları protezine benzer bir teknoloji kullanılıyor.
  Yapay kalbin şimdiye kadar hem dijital ortamda hem de hayvanlarda test edildiğini belirten doktorlar, denemeler sırasında şu ana kadar herhangi bir komplikasyonla karşılaşılmadığına dikkat çekiyorlar.

  Gerçek bir kalp görüntüsüne sahip yapay kalbin, dünyada her yıl organ bekleyen onbinlerce kişi için umut olması bekleniyor.

  CNNTURK

  kaynak

Benzer Konular

 1. Kalp Pili (Pacemaker) Nedir?
  İnci Tarafından Sağlık Sorularınız Foruma
  Yorum: 4
  Son mesaj: 08-12-2011, 11:55 PM
 2. yapay zeka nedir?
  dogangunes Tarafından Felsefe Forum'u Foruma
  Yorum: 1
  Son mesaj: 12-07-2010, 11:11 PM
 3. Kalp Hızı Ve Kalp Ritmi Bozuklukları
  İnci Tarafından Kalp & Damar Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 08-11-2009, 03:30 AM
 4. Yapay kalp geliyor
  SAHARAY Tarafından Biyoloji Forum'u Foruma
  Yorum: 2
  Son mesaj: 03-11-2008, 08:24 PM
 5. Koroner Kalp Hastalığı nedir? ( KKH )
  sibel Tarafından Kalp & Damar Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 08-01-2007, 10:22 AM

Anahtar kelimeler

Yukarı Çık