Gösterilen sonuçlar: 1 ile 2 Toplam: 2
 1. #1
  Süper Aktif Üye İnci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2009
  Nerden
  Sanane :)
  Cinsiyet
  Kadın
  Mesaj
  3.036
  Rep Gücü
  68555

  Pacemaker Taşıyıcıları

  Pacemaker takılmış her hasta sürekli gözetim altında tutulmalıdır. Aygıtın ta*kılmasını izleyen ilk günlerde uyarıyı değerlendirmek için günde iki kez EKG çekilmesi yerinde olur.

  Hastaneden çık*tıktan sonra da uyarının sürekliliğini sağlamak için uyulması gereken çok önemli bazı kurallar vardır; Birincisi her sabah nabza bakılmalı, dakikada kaç kez attığı sayılmalıdır. Bu basit iş*lemin kesinlikle aksatılmaması gerekir. Kalp atım sayısı sabit pacemaker’larda aygıtın ayarlandığı değere eşit, gerekti*ğinde çalışan pacemaker’larda ise ayar*lanan değere eşit ya da ondan yüksek olmalıdır; bu ikinci durumda eğer nabız ayarlanan değerden yüksekse kalbin kendiliğinden atması nedeniyle pace*maker çalışmıyor, eğer eşitse kalbi uyarıyor demektir.

  Nabız hiçbir zaman pacemaker’ın önceden ayarlandığı de*ğerin altına düşmememelidir; düşerse hemen bir kalp hastalıkları uzmanına başvurulmalıdır. Hiçbir sorun olmasa bile en az ayda bir kontrol için EKG çe*kilmelidir. Ayrıca hasta özellikle kutu*nun bulunduğu bölgeye yönelik darbe*lerden kaçınmalı, güçlü magnetik alan*lardan uzak durmalıdır.

  Gelişmiş mer*kezlerde hastaya özel bir kart verilir. Bu kartta hastanın özelliklerinin yanı sıra pacemaker’ın tipi, ayarlandığı fre*kans, takıldığı merkezin adresi, günlük kontrol ve ani bozulma durumunda acil önlem için izlenmesi gereken kurallar yazılıdır. Hasta bu kartı sürekli yanında taşımalıdır.

  Pacemaker’ı besleyen pillerin da*yanma süresi de bilinmelidir. Üretici şirketlerin 5-10 yıl gibi bir süreden söz etmesine karşın uygulamada bu pillerin ömrü dört ya da en fazla altı yıldır. Nabız sıklığının artması ya da bayılmala*rın başlaması pillerin tükendiğine işaret eder; aynı zamanda EKG’de de elektrik*sel uyarının zayıfladığı görülür.

  Bu belirtiler ortaya çıktığında uyarıcı kutunun değiştirilmesi zorunludur. Değiştirme işlemi basittir ve yerel anesteziyle’ bile yapılabilir. Kutu çıkarılarak elekt*rotlar kutudan ayrılır ve bu elektrotlar yeni bir kutuya bağlanır. Her iki tip pacemaker için de aynı işlem uygulanır.

  Karşılaşılabilecek öbür sorunlar:

  Elektrotun kopması (genellikle değiştirilmesi gerekir) ve kalp kasındaki elektrotların çevresinde sertleşmeye bağlı olarak uyarı eşiğinin yükselmesidir.

  Seyrek görülen bu komplikasyonların dışında pacemaker günümüzde bü*yük önem taşıyan bir tedavi aracıdır. Hastaları ani ölüm tehdidinden kurtarır; bedensel etkinlik ve ruhsal huzur açısından normal bir yaşam sürmelerini sağlar.

  kaynak

 2. #2
  Süper Aktif Üye İnci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2009
  Nerden
  Sanane :)
  Cinsiyet
  Kadın
  Mesaj
  3.036
  Rep Gücü
  68555
  Pacemaker Tipleri


  Pacemaker’lar başlıca iki gruba ayrıla*bilir. Bunlardan birinde üreteç vücudun içine (örneğin derialtına) yerleştirilir ve üretece bağlı iletken tel aracılığıyla uya*rı kalbe ulaşır. Öbüründe ise uyarı doğ*rudan kalbin üzerine yerleştirilen bir üreteç ya da alıcı bobinden kaynaklanır.

  İlk gruptaki iletken telli elektrotla çalı*şan pacemaker’lar da tümüyle içeri takı*lanlar ve bir bölümü içeri takılanlar ol*mak üzere ikiye ayrılır. Tümüyle içeri takılan aygıtlardan bazıları kulakçık et*kinliğiyle eşzamanlı olarak karıncığı uyarır; kulakçık etkinliğinin bulunmadı*ğı durumlarda da bağımsız olarak belli bir sıklıkla uyarı üretebilir. Bu tip ay*gıtlar kuramsal olarak sağlam bir teme*le dayanmakla birlikte, bugüne değin kullanılan modellerin çabuk bozulması nedeniyle fazla güvenilir değildir.

  Tü*müyle içte taşınan bir başka tip pace*maker ise kulakçık etkinliğine bağlı uyarı üretmez; uyarının sıklığı aygıt ta*kılmadan önce ayarlanır ve çalıştığı sü*rece hep aynı kalır. Bunların çalışması*na daha çok güvenilebildiğinden klinik uygulamaları daha yaygındır.

  İkinci grupta yer alan pacemaker’lar iletken telli elektrotlarla değil, radyo-frekansla çalışır ve bunların alıcı bobini doğrudan kalp dış zarı üzerine yerleşti*rilir. Bu durumda verici içte ya da daha yaygın uygulamayla, dışta olabilir. Yal*nız verici vücudun dışınaysa, etki ala*nı aygıtın hep aynı konumda durmasını gerektirmeyecek kadar geniş olmalıdır. Verici genellikle çapraz omuz askısıyla ya da gerdanlık gibi boyunda taşınır.

  Dışta taşınan radyofrekanslı pacemaker uyarının sıklığını ve şiddetini değiştir*me olanağı sağlar.
  Aralıklı ya da gerektiğinde çalışan pacemaker’lar da vardır. Demand pace*maker denen bu karmaşık aygıtlar ara*lıklı kulakçık-karıncık bloku olan has*talara takılır. Yalnızca karıncık etkinli*ğinin uzun süre kesilmesi durumunda çalışmaya başlar; kalp ritminin normal olduğu zamanlarda ise elektrik uyarısı üretmez.

  Demand pacemaker örneğin dakika*da 70 atıma ayarlanırsa, aygıt ancak kalbin kendiliğinden atışı dakikada 70 kezin altına düştüğünde çalışmaya baş*lar. Gerektiğinde çalıştığı için aralıklı kulakçık-karıncık bloku olan kişilerde krizlerin ortaya çıkmasını önler; kalbin kendi atışları dakikada belli bir sayıyı aştığında çalışmadığı için de doğal ve yapay uyarıların birbirini etkilemesine olanak vermez.

  kaynak

Benzer Konular

 1. Kalp Pili (Pacemaker) Nedir?
  İnci Tarafından Sağlık Sorularınız Foruma
  Yorum: 4
  Son mesaj: 08-12-2011, 11:55 PM
Yukarı Çık