Yayılmış pozlar veren/şartlar öne süren 'eş/meş' başkan,
utanman yok mu? Daha dün 'sizden' olduğunu sandıkları-
nızı mayınladınız;bugün 'düşmanlarınızı'! Arlanman yok mu?