İnsan; diğer insanlarla, kendini yada yanındaki insanları kıyaslama ihtiyacı duyar?

doyumsuzluktanmı?, fesadlıktanmı, en iyisi adını siz koyun neden böyle davranılır?