Devrimci Cumhuriyet’i yıkıyorlar, bunu çok iyi anladık.
Yerine ne koyacaklar? Bir de onu anlayalım:
Kadınları kapatmak özgürlük, gerici eylemlerin odağı olmuş partileri kapatmak yasak olacak.
Türkiye’ye yeni fabrikalar eklemiş olan işletmeleri; eşe dosta, süpermarketçi milletvekillerine satmanın önündeki tüm engeller kaldırılacak.
Satılan kamu mallarında çalışanların hak aramaları ise yasaklanacak.
İmam olmak için imam okuluna gidenler; hekim, kaymakam, hâkim, mühendis, kimyager filan olabilme özgürlüğüne kavuşacaklar.
Askerlerden de sorumlu sivil yöneticilerin Yüce Divan’a gönderilmesi neredeyse olanaksızlaştırılırken sivillerin denetimindeki askerler Yüce Divan’a gönderilebilecekler.
Anayasa değişecek değişmesine de...
İşsizlik, yolsuzluk, yoksulluk, sosyal adaletsizlik, emek sömürüsü, emperyalizme göbekten bağlılık hiç değişmeyecek.
Dedik ya:
Devrimci Cumhuriyet’i yıkıp ikinci cumhuriyeti inşa ediyorlar.
Karşıdevrimlerin temel özelliğidir:
Devrimi yıkıp köhnemiş çürüklüğü sürdürürler.

Işık Kansu'nun yazısından
Cumhuriyet 03.04.2010