erkekler, birbirlerini sömürmekte bile kadını kullanıyor. Peki, bu erkeğin kadına olan bağımlılığının ifadesi değilmidir? kadın bunu neden algılamaz? istemem ama yan cebimi gör olabirmi?