:) Tembellik hakkı diye elbette birşey yok... Marx bile yeni toplumdan çok fazla söz edemezken şirinlerin çizeri, sadece hayal gücü ile sınırlı kalmaktadır.

Herkesten yeteneğine göre, herkese ihtiyacı kadar... İfadesinden pekte bu anlam çıkmasa gerek.

Dahası, kapitalist düzende tembelliğin açıklaması manifestoda yapılmıştır.

Buna göre, düzende kim çalışıyorsa mülk edinememekte, kim mülk sahibi ise çalışmamaktadır.

Asgari ücret nedir? Kapitalist düzeninizde çalışanlar ne kazanmakta?

Daha fazlası için : Komünist Manifesto

Hatta biraz marjinal mi olacak bilmiyorum ama bu düzende tembellik bir erdemdir diyorum :)