"Yargı ile ilgili olarak bu kadar yoğun bir biçimde, arka arkaya dinleme kararları
alındığının ortaya çıkması yargıya ve iktidara olan güveni zedeliyor mu?