1 Kasım 1929, Atatürk Meclis'i açış konuşmasını yapıyor:

"Çiftçiye toprak dağıtılması da hükümetin aralıksız izlenmesi gereken bir uygulamadır. Çalışan Türk köylüsüne işleyebileceği kadar toprak sağlamak, ülkenin üretimini arttıracak başlıca önlemlerdendir."


1 Kasım 1936, Atatürk Meclis'i açış konuşması yapıyor:

"Toprak yasasının bir sonuca eriştirilmesini TBMM'nin üstün çabalarından beklerim. Her Türk çiftçi ailesinin geçineceği ve çalışacağı toprağa sahip olması kesinkes lazımdır."

1 Kasım 1937, Atatürk Meclis'i açış konuşması yapıyor:

"Her şeyden önce ülkede topraksız çiftçi bırakılmamalıdır. Bundan daha önemlisi de bir çiftçi ailesini geçindirebilecek toprağın - hiçbir nedenle ve biçimde - bölünemez hale getirilmesidir. Büyük çiftçi ve çiftlik sahiplerinin işleyebilecekleri toprak genişliği, söz konusu toprağın bulunduğu bölgenin nüfus yoğunluğuna ve toprağın verimine göre sınırlandırılmalıdır."


Atatürk toprak reformunu niçin gerçekleştiremedi?
yada;
Bugüne kadar gelen hükümetler toprak reformunu niçin gerçekleştiremedi?


Bu konuyu enine boyuna inceleyip, bunun arkasındaki sebepleri ve eğer toprak reformu gerçekleştirseydi, bugün Türkiyenin ne durumda olabileceğini tartışalım..