Stalinizm diye bir şey var mıdır, varsa nedir?

Vardır.
Sovyetler Birliği’nde 1920’lerin ortalarında işçi sınıfı, bürokrasinin karşı-devrimiyle iktidarı kaybetmiş ve
böylelikle Ekim Devrimiyle kurulmuş olan işçi sınıfının egemenliği son bulmuştu.
Bu karşı-devrimle işçi sınıfının egemenliğinin yerini bürokrasinin egemenliği almıştır.
Bu egemenlik işçi sınıfının sömürüsüne ve ezilmesine dayanıyordu.
Ancak kapitalizmden de farklı bir egemenlik türüydü.
İşte Stalinizm kavramı her şeyden önce bu yeni bürokratik egemenlik sistemini ve bu sistemin kendine özgü ideolojisini anlatmaktadır.
Neden Stalin’in adından kaynaklanan bir kavram gerekmiştir?
Çünkü bu yeni peyda olan bürokrasinin mutlak lideri ve oluşturulan ideolojinin de başlıca mimarı Stalin’di.
Bu yeni olguyu anlatacak kavramın da Stalinizm olmasından daha doğal bir şey olamazdı.
Tıpkı Marksizm, Leninizm, Bonapartizm, Bismarkizm, Kemalizm vb. kavramlarında olduğu gibi.

Stalinizm sorunu bir kişi sorunu mudur?

Hayır değildir.
Stalin olmasaydı Mtalin diye biri olurdu.
Önemli olan bir siyasal olgu ve eğilim olarak Stalinizmi doğru anlamak ve mahkûm etmektir.
Ama öte yandan bu, kişi olarak Stalin’i es geçmemiz gerektiği anl***** da gelmez.
İşçi sınıfının davasına samimiyetle bağlı olan her sosyalist bilmelidir ki, Stalin işçi
sınıfının düşmanı karşı-devrimci bürokrasinin en önde gelen elebaşıydı.

Stalin Lenin’in devamı mıdır?

Asla!
Aksine Stalin Lenin’in karşı-devrimci inkârıdır.
Lenin’in temsil ettiği ne kadar devrimci değer varsa Stalin bunların hepsini ayaklar altına almıştır.
Biri insanoğlunun yetiştirdiği en katıksız devrimcilerden biri, diğeri ise karşı-devrimcidir.
Şüphesiz Stalin daha en başından itibaren bir karşı-devrimci değildi.
Ama o zaman da o Stalin değildi. Onu, bildiğimiz Stalin yapan, liderlik ettiği karşı-devrimdir.
kaynak