Siyonizm balonunun söneceğini gösteren alâmetler


Dünyamızda beklenmedik gelişmeler olmaya başladı
Birbirinden ayrı, birbirinden kopuk gibi gözüken olaylar, dünyamızda siyonizmin balonunun söneceğini gösteriyor. Bu beklenmedik olayları bir bir sıralayalım:

1- Obama'nın başkan seçilişi. Hiç olacak şey mi idi. Bir siyahi kişi çook uzun süre taassubla, hınç ile, baskı ile sürdürülen renk ve ırk ayrımına rağmen, Beyazların gözleri önünde kalksın, ABD'ye başkan seçilsin.

2. Gorge Bush'a ayakkabı fırlatılışı. Bir bakıma önemli değilmiş gibi gözüken bu olay tam tersine o kadar dünyâ çapında bir etki yaptı ki, Bush hazretleri herne kadar, komandoluktan kalma aktivitesi ile kendisini ayakkabı darbelerinden kurtarabildi ise de siyonizme destek veren Bush'un fanatik mezhep mensubları evangelistler dünya çapında hor ve acil duruma düşmekten kendilerini kurtaramadılar.

3. Erdoğan'ın, Şimon Peres'i azarlaması. Bu da beklenmedik ve planlanmamış bir olay. Ama tıpkı diğer olaylar gibi, ne hikmetse dünya çapında etkisi oldu. Mağrûr siyonist liderPeres, tekrar tekrar Erdoğan'dan özür dilemek mecburiyetinde kaldı.

Gözüken odur ki, dünya artık gizli, aşikâr, keyfemayeşa, ya da, kör kör parmağım gözüne, âlenen zulüm yapılmasından bıkmıştır, usanmıştır, sinirler gerilmiştir. Bu yüzden bir fiske darbesiyle çığ düşmesi gibi hadiseler arkası arkasına vuku bulmaktadır.

Ve daha da ötesine gidilirse, siyonizmin ve onun zâlimane sistemi olan, vahşi kapitalizmin ilahî irade tarafından defterinin dürülmesine karar verilmiş olması gibi bir tecelli yaşanmaktadır.

Bilindiği gibi, Cenâb-ı Hakk'a karşı savaş açan Nemrûd'a, ilâhi irâde bir sivrisinek göndermişti. Onun beynine kadar ilerleyen sivrisinek sebebiyle belasını bulmuştu.

Meselâ, Kâbe'yi yıkmaya gelen marğur Ebrehe'yi ve ordusunu beklenmedik şekilde ortaya çıkan Ebabil kuşları, Siccin bombardımanına tâbi tutmuş, bu zâlim, ordusu ile beraber helak olmuştur.

4. Küresel kriz olayı: Evet ortada hâlâ ciddi, çaresi bulunamamış olan bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Bütün bunlar gösteriyor ki, parayı putlaştıran vahşi kapitalizmin ve vahşi kapitalizmin dünya çapında örgütü olan siyonizm, masonizm ve yan kuruluşlarının, artık dünyamızda yaşama şansı kalmamıştır.

Dünya düşünürleri yeni ve adil bir sistem arayışı içindedir.

Batı medeniyeti, batı medeniyeti diye, bizi, apar topar AB'ye sokmak isteyenler de hayâl peşindedirler. Batı medeniyeti de çürümüştür, ihtiyarlamıştır.

Bütün bu problemlerin çözümü, ecdadımızdan ve engin târihi tecrübemizden ilham alarak, kendisini toparlamakta olan aziz milletimizi beklemektedir. Kurtuluşumuzun saadet ve selamete erişmemizin yolu bu istikamettedir.Süleyman Arif Emre
milligazete