8. sınıf “İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük” ders kitabında darbelerin övülmesine tepki gösteren Millî Eğitim eski Bakanlarından Nahit Menteşe, MEB'in yapılan yanlışlığı bir an önce düzeltmesi gerektiğini söyledi. “Tarih kitaplarında çocuklara yanlış bilgi vermek doğru değildir. Tarihî gerçekler neyse olduğu gibi anlatılmalıdır” diyen Menteşe, “Bu noktadan sonra Millî Eğitim Bakanlığı ek kitaplar çıkarmak suretiyle doğru bilgileri öğrencilere ulaştırmalı, seneye de kitaplar yeniden tanzim edilerek doğru tarihî bilgiler öğrencilere öğretilmelidir” şeklinde konuştu.

DARBELER BÜYÜK ACILAR YAŞATTI

Darbelerin çok büyük acılar yaşattığını ve bunların olduğu gibi ders kitaplarına girmesi gerektiğini belirten Menteşe, “1960 ihtilâli herkesi üzmüş, Yassıada Mahkemeleri kurulmuş, hukuk ayaklar altına alınmış, Türkiye'nin üç değerli evlâdı haksız yere idam edilmiştir” dedi. Menteşe, “12 Mart'ta da çok büyük haksızlıkla darbe yapılmış; 1980 ihtilâli öncesi hükümet sıkıyönetim ilân etmesine rağmen süren çatışmalar 12 Eylül darbesi ilân edildikten sonra bir anda durmuştur” diye konuştu.

Darbe övgüsünü kitaptan çıkartın

2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında, ilk öğretim 8. sınıflara okutulacak olan “İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük” kitabında, 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül ve 28 Şubat müdahalelerinin darbeye hak veren ve milletin seçtiği siyasetçileri kötüleyen bir üslûpla işlenmesine Milli Eğitim Eski Bakanı Nahit Menteşe’den tepki geldi. Yeni Asya’ya konuşan Menteşe, tarihi gerçeklerin gün gibi ortada olduğunu, çocuklara yanlış bilgiler okutmanın doğru olmadığını ve yapılan hatanın biran önce düzeltilmesi gerektiğini söyledi.


Milli Eğitim Eski Bakanı Nahit Menteşe, darbe dönemlerinde çok büyük acılar yaşandığını ve bu hadiselerin olduğu gibi ders kitaplarına girmesi gerektiğini belirterek, “Bazen tarih saptırılıyor. Esasında her şey olduğu gibi yazılsa çok daha iyi olacak. 1960 ihtilali hepimizi üzmüştür. İhtilalin sonunda Yassıada Mahkemeleri kurulmuştur. O da hukuku ayaklar altına almıştır. Türkiye’nin üç değerli evladının haksız yere idam edildiği, herkes tarafından kabul edilmektedir. Polatkan’ın, Zorlu’nun ve Menderes’in ailelerine çok sıkıntı ve müşkülatlar yaşatılmıştır.

Menderes’in ailesi için toplanan yardım paralarının olduğu banka hesabına devlet el koymuştur. Ben de o zaman Aydın’dan elle toplamak suretiyle bir miktar yardımı Berrin Hanım’a teslim etmiştim. Bu kadar acı sayfalar bunlar. Bu hadiselerin olduğu gibi ders kitaplarına girmesi lazım aslında.” sözlerini aktardı.

Darbelerin oluşması için zemini kimlerin hazırladığının bugün gün gibi ortada olduğunu aktaran Menteşe, “12 Mart’ta da çok büyük haksızlıkla bir darbe yapılmıştır. 1980 ihtilali öncesi Hükümet Sıkıyönetim ilan etmesine rağmen çatışmalar devam etmiştir. Fakat 12 Eylül darbesi Kenan Evren tarafından ilan edildikten sonra sokaktaki çatışmalar bir anda duruverdi. Yani, kimler tahrik etti, kimler bunları meydana getirdi artık gün gibi ortadadır.” diye konuştu.

Menteşe, MEB’in yapılan yanlışlığı biran önce düzeltmesi gerektiğini ve bunun için de ek kitaplar basılarak öğrencilere dağıtılması gerektiğini kaydederek, “Tarih kitaplarında çocuklara yanlış bilgi vermek doğru değildir. Tarihi gerçekler neyse olduğu gibi anlatılmalıdır. Kitapları henüz görmedim, görsem size açık beyanda bulunurdum.

Bu noktadan sonra Milli Eğitim Bakanlığı ek kitaplar çıkarmak suretiyle doğru bilgileri öğrencilere ulaştırmalıdır. Bu yanlış da bu şekilde düzeltilmelidir. Bunu yapmak mümkündür. Milli Eğitim Bakanlığı yazılanların gerçekten yanlış olduğunu düşünürse, bunu düzeltebilir. Bu yıl bu ek kitaplar vasıtasıyla hata düzeltilmeli, seneye de kitaplar yeniden tanzim edilerek doğru tarihi bilgiler öğrencilere öğretilmelidir.” sözlerini ekledi.

CEMİL YÜZER / ANKARA
11.09.2008
Yeni Asya


Darbe Övgüsünü Kitaptan Çıkarın - Risale-i Nur Forum