Batı emperyalizminin türettiği “ılımlı İslam” terimi, dilimize bir tür çarpılmayla girdi. Emperyalizmin söz konusu ettiği “ılımlılık”, İslam’ın toplumsal düzen projeksiyonuyla değil emperyalist stratejiler karşısında takınılan tavırla ilgiliydi. Görece özgürlükçü Müslüman akımlar/yönetimler, ABD emperyalizmine karşı ise “aşırı”; en baskıcı İslami rejimler, ABD ile müttefik ise “ılımlı” olarak nitelendiriliyorlar

(sendika org)


Sizce ılımlı islam nedir?

Ülkemizde yaratılan yada yaratılmaya çalışılan bu yeni modelin neresindeyiz....