İSTİSMAR

Hani ''Din istismarcılığı'' diye bir laf varya....

Dünyanın en büyük yalanı..!! Yalan da ne kelime; sahtekarlığı!...

Hiçbir dindar; halis dindar, din ıstismarcılığı yapamaz... Zira istismar, inananın kendi ruhunu kabul ettirmeye çalışması değil, inanmayanın inanmış görünerek inananlardan fayda devşirmeye bakmasıdır.. Demek ki; istismarın ana maddesi Samimiyetsizlik!!

Ateş yakar, su eritir, istismar mı etmiş olur?!!..

Bunlar herşeyden evvel, kendi nefsleriyle yanma ve erimiş olma hassasına örnekleridir.. Ve böyle oldukları için yakıcı ve eriticidirler. Fizik hassası içinde bir nevi samimiyet yani tabiilik şiarlarıdır..

İstismarda aldatmak, kandırmak dolandırmak vardır. Yahut karşısındakinin zaafını, menfaati hesabına işletmek...
İstismara şaheser misal, bu fiili dindara isnad edenlerin bizzat tavırları!.. Bunlar ''istismar'' mefhumunu istismar ederler...
Onun asıl mevzuunu karartır ve çıkarlarına göre değiştirirken aldatırlar, kandırırlar, dolandırırlar... Asırlardır demagocya yalancı dolmalarıyla beslenen sağ yığınlarda bu hokkabazlığı yutar!..

Üstada yassıada mahkemelerındeki şahitliğinde reis sorar:

--sana din istismarcısı diyorlar, ne dersin?.. üstadın cevabına bakın;

--Böyle bir isnattan daha çirkin mefhum istismarı olamaz! Ben samimiyetle dindarım; ve alemde her şey gibi kendi halimin ifadecisi, yani savunucusuyum!. İstismar bu mudur?.. der

Günümüzde istismar fiiline en çarpıcı iki örnek ;

Biri; Artık tabii ömrünü yaşamış ve kalbiyle ,midesiyle illet kumkuması halıne gelmiş olan demokrasi liberalizma nizamının felaketini istismar eden kominist!

Digeride;Türk milletinin hafıza,hatıra,teşhis,tedavi ve kurtarıcı ihtiyacının sömürülmesi...

İstismar ın dayandıgı ruh hali ,vicdan ve hakikat murakabesine yanaşmamaktadır.....

partiler ve şahıslara bu olçüyle bakınız!..

Necip Fazıl Kısakürek