21. Yüzyıla girerken, son 150-200 yıldır Batı zihniyetinin uygulamaları neticesinde insanlığın gelmiş olduğu neticeye hep birlikte bir göz atalım.

Önce mustazaflar (zayıf bırakılmışlar) cephesi;

* Bugün 6.5 milyarlık dünya nüfusunun yaklaşık üçte biri, 2 milyar insan sefalet (açlık, hastalıklar, kötü beslenme) içerisinde yaşıyor.

* Yaklaşık 850 milyon insan her gün aç yatıyor ve yaklaşık 600 milyon insan kronik olarak kötü beslenmeden dolayı hasta.

* Endüstriyel ülkelerde bile 100 milyondan daha fazla insan yoksulluk sınırının çok çok altında yaşıyor.

* Her gün ortalama 50,000 çocuk tamamen önlenebilir hastalıklardan ölüyor.

* 900 milyon yetişkin çocuk okuma yazma bilmiyor. Bunların 600 milyonu ise kadın.

* Dünyada tescilli yaklaşık 25 milyon insan öldürücü ve dermansız HIV/AIDS virüsü taşıyor. Bunların % 93’den fazlası ise gelişmiş ülkelerde yaşıyor.

Şimdi de müstekbirler (kibirlenenler, rantiyeciler, elitler) cephesine bakalım;

* Bugünkü müstekbirler bu fakirliği çok kısa bir zamanda yokedebilecek kadar zengin. Fakirliğin ortadan kaldırılması için gereken kaynak 45 trilyon dolarlık dünya toplam üretiminin sadece yüzde 1’i. Yani 450 milyar dolar.

* Sadece ABD, yılda 10 trilyon dolar mal ve hizmet tüketiyor.

* Yanlış ve sentetik gıdalardan dolayı, aşırı kilo alan yaklaşık 1 milyar 850 milyon insanın en az 15 kilo vermesi gerekiyor!

* Dünyanın ilk 10 zengininin toplam serveti 140 milyar dolar. Bu rakam, gelişmemiş ülkelerin (nüfusu yaklaşık 2.5 milyar!) toplam üretiminin yaklaşık 1.5 katıdır.

* Yoksulların sosyal imkanlara tam olarak kavuşabilmesi için gereken kaynak 80 milyar dolardır ki bu dünyanın en zengin 5 insanının gelirinden daha azdır.

* Gelişmiş altı ülkenin köpek ve kedi mamaları için 10 günde harcadığı para 1 milyar dolardır.

Bu listeyi, fuhuş, alkol ve uyuşturucu rakamlarını da katarak daha çok uzatabiliriz. Ancak bütün bunlar yetmiyormuş gibi şimdi de insanoğlunun tamamının önünde iki büyük tehlike daha oluşmuştur.

Bunlardan birincisi, mevcut finans sisteminin yıkılmasıdır. Faize dayalı bu finans sistemi artık çökmeye başlamıştır. Bu konuda Batılıların yüzsüzlüğüne bakınız ki, bu krizi bile global elitlerin işine yarayan yeni bir sistem kurmak için fırsat olarak değerlendirmeye çalışmaktadırlar.

İkinci büyük tehdit küresel ısınmadır. Bu da neticede faize dayalı sistemin getirdiği bir tehdittir. Batı zihniyeti ürünü olan yapılanmanın bir neticesidir. İklim değişikliği, buzulların erimesi, tektonik değişiklikler, depremler, kuraklık, açlık, susuzluk, göçler, hastalıklar, savaşlar... insanoğlunu bekleyen mütemmim tehlikelerdir.

Bize insanlık, çağdaşlık, modernite dersleri vermeye çalışanlar, öncelikle bu manzaranın hesabını vermelidirler. Hiçbirşey olmamış gibi davranamazlar. Hâlâ, herşeyi biliyormuş pozları da takınamazlar.

Gelinen bu duruma daha onlarca örnek verebiliriz. Bu durum Batı zihniyeti ve ona akuple olmuş Doğu zihniyetinin ortak ürünüdür. Bu zihniyetin insanlığa en azından bir özür borcu yok mudur?Doç. Dr. Mete Gündoğan
çileweb