Dünyada iki ideolojiyi birlikte kullanan ülke hangisi?