vbulletin forum Hızını Arttırmak İçin GZIP Yani sayfa sıkıştırma sistemini kullanmalısınız
GZİP sayfa içeriğinizi sunucu içerisinde sıkıştırıp, Web Tarayıcısı tarafından çözülmesini sağlar..

GZIP KULLANMAK İÇİN - Aşağıdaki Kodları anadizindeki .htaccess dosyası içerisine en üste yapıştırınız.

Kod:
# GZIP BASLA
<ifmodule mod_deflate.c>
AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-httpd-php
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE font/otf
AddOutputFilterByType DEFLATE font/ttf
<files *.php>
SetOutputFilter DEFLATE
</files>
</ifmodule>

<ifModule mod_gzip.c>
mod_gzip_on Yes
mod_gzip_dechunk Yes
mod_gzip_item_include file .(html?|txt|css|js|php|pl)$
mod_gzip_item_include handler ^cgi-script$
mod_gzip_item_include mime ^text/.*
mod_gzip_item_include mime ^application/x-javascript.*
mod_gzip_item_exclude mime ^image/.*
mod_gzip_item_exclude rspheader ^Content-Encoding:.*gzip.*
</ifModule>

<ifModule mod_expires.c>
  ExpiresActive On
  ExpiresDefault "access plus 1 seconds"
  ExpiresByType text/html "access plus 1 seconds"
  ExpiresByType image/gif "access plus 2592000 seconds"
  ExpiresByType image/jpeg "access plus 2592000 seconds"
  ExpiresByType image/png "access plus 2592000 seconds"
  ExpiresByType text/css "access plus 604800 seconds"
  ExpiresByType text/javascript "access plus 216000 seconds"
  ExpiresByType application/x-javascript "access plus 216000 seconds"
</ifModule>
# GZIP BITIS