Selam

Usûl: Sofyan Güfte: Lâ Edrî
Beste: Anonim (Sivas)

Yâ Hannân Yâ Mennân Yâ ze’l cûd-i ve’l İhsân
Sebbit kulûben⠑ale’l îmân ercû afveke ve’l ğufrân
(Nakarat)
Lâilâhe illallah Muhammedü’r Rasûlüllah,
Merhabâ merhabâ sehr-i sıyâm merhabâ,
Merhabâ merhabâ sehr-i Ramazan merhabâ

Evvel Hû Âhir Hû Zâhir Hû Bâtın Hû,
Kul Yâ Hû Yâ Hû Yâ Melikü Hak
Yâ Hû Yâ Hû Yâ Samedü
(Nakarat)