Üzerine Gelince Renk Değiştiren Link kodu,Mouse linkin üzerine gelince link belirlediğiniz renge döner..
Kod:
  
  
<html><head>

<style>
<!--
a{color:#000069;text-decoration:none;font:bold} 
a:hover{color:#FF0000} 
-->
</style>

<!--  
     yukarıdaki css style şablon ile renk değişimi sağlanmaktadır
     kullanmak istediğiniz sayfaya bu tag taşıyarak veya
     css sayfası olarak kaydedip style'ı oradan çağırarak
     bu scripti kullanabilirsiniz
    

-->

<meta http-equiv="Content-Type" *********"text/html; charset=windows-1254">
<title>Renk Değiştiren Link</title>
</head><body>

<a href="#"><font size="5">Bu link renk değiştiriyor</font></a><font size="5"></font><p>

<a href="#"><font color="#BB9951" size="5">Bu link renk değiştirmez</font></a></p>

<a href="#"><font size="5">Bu link renk değiştiriyor</font></a><font size="5"></font><p>

<a href="#"><font color="#996699" size="5">Bu link renk değiştirmez</font></a></p>


<blockquote>

</blockquote>
</body></html>