Merhaba1938 - Times gazetesinin, Atatürk ve Atatürk Türkiyesi'ne ait özel sayı yayımlaması.
1935 - Atatürk'ün, saat 21.00'de Florya'dan Dolmabahçe Sarayı'na dönüşü.
1933 - Atatürk'ün, Başbakan İsmet Paşa'ya mektubu: "İsmet, büyük adamsın; hassas olduğun kadar his veren adamsın. ...Sen, beni muhakkak çok seviyorsun. Ya ben seni! Buna cevap istemez. Gözlerinden öperim!"
1929 (5 - 6) - Atatürk'ün, Eskişehir'den geçerken istasyonda Sakarya gazetesi başmuharririne demeci: "Türk milletinin toplumsal düzenini bozmaya yönelik didinmeler, boğulmaya mahkûmdur. Türk milleti, kendinin ve memleketinin yüksek menfaatleri aleyhine çalışmak isteyen karıştırıcı, sefil, vatansız ve milliyetsiz beyinsizlerin saçmalamalarındaki gizli ve kirli emelleri anlayamayacak ve onlara hoşgörü ile davranacak bir topluluk değildir. O. şimdiye kadar olduğu gibi doğru yolu görür. Onu yolundan saptırmak isteyenler ezilmeye, kahredilmeye mahkûmdur. Bunda köylü, işçi ve bilhassa kahraman ordumuz candan beraberdir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın!"
Atatürk'ün, trenle Ankara'dan İstanbul'a gelişi.
1923 - Atatürk'ün, Meclis'teki başkanlık odasında, -İzmir'de kurularak çalışmalarına başlayan- İhtiyat Zabitleri Cemiyeti temsilcilerini kabulü ve cemiyetin fahrî başkanlığını kabul edişi.
1922 - Batı Cephesi komutanı İsmet Paşa, emrinde bulunan ordulara saldırı için gizli bir emir verdi.
Batı cephesi komutanı İsmet Paşa'nın emrindeki ordulara gizli olarak "Taarruza Hazırlık" emrini vermesi.
Atatürk'ün, Kâzım (Özalp) Paşa ile Akşehir'den -Konya yoluyla- Ankara'ya dönüşü.
1920 - Çapanoğulları Ayaklanması önderlerinden, Halit Bey yakalandı.
Atatürk'ün, Konya'dan Afyon'a gelişi, buradan da Kütahya'ya hareketi.
Atatürk'ün, beraberindeki Meclis heyetiyle Afyon'dan Kütahya'ya gelişi, istasyonda yeni oluşturulan "Birinci Tabur"u denetlemesi ve ayrılırken Mutasarrıf Sait Bey'e telgrafı: "...Kütahya'yı ziyaret eden heyetimiz burada gördüğü iftihar ve güven verici samimî ve yüksek gösterilerden dolayı fevkalâde memnuniyet ve kıvanç duymaktadır. Hissettiğimiz teşekkürü Büyük Millet Meclisi adına bildirmekle veda eder, bu izlenimimizin bütün halka duyurulmasını rica ederiz."
Saray'ın Yunanlılar tarafından işgali.
1919 - "Nazilli'de bir Milli Kongre" toplanması. Nazilli'de direnişi örgütlemek üzere bir kongre toplandı. İngiltere adına denetlemelerde bulunan Rawlinson, Kazım Karabekir, Mustafa Kemal ve Rauf Bey'le birer görüşme yaptı.
1919 - Erzurum Kongresi'nde Alınan Kararlar
Milli sınırlar içinde Vatan bir bütündür, ayrılık kabul etmez-1.Mad.
Yabancı işgal ve müdahalesine karşı ve Osmanlı Hükümeti’nin çökmesi halinde, millet birlik olarak yurdunu koruyacak ve kurtaracaktır-2.Mad.
Vatanın bağımsızlığını korumaya Osmanlı Hükümeti muktedir olamadığı takdirde, gayeyi/amacı elde etmek için bir geçici hükümet kurulacak ve bu hükümet heyeti, milli kongre tarafından seçilecektir. Eğer kongre toplantı halinde değilse bu seçimi Temsil Heyeti yapacaktır-3.Mad.
Kuva-yı Milliyeyi amil/etkili ve millet iradesini hakim/egemen kılmak esastır-4.Mad.
Hıristiyan halka siyasi hakimiyet ve sosyal düzeni bozacak ayrıcalıklar verilemez-5.Mad.
Manda ve himaye kabul edilemez-6.Mad. (Aralık 1918 tarihinde Vahdettin tarafından tatil edilen Osmanlı Parlamentosunun) Milli Meclis’in derhal toplanması ve hükümet işlerinin bu yolda denetlenmesini sağlamak için çalışılacaktır.
1915 - İngilizlerin Anafartalar çıkarması.
Arıburnu'nda Anzak'ların cephenin ortasından büyük taarruzu.
İngilizler 6-7 Ağustos 1915'te Arıburnu'nda tekrar taarruza geçti. (Bu taarruz, 7 Ağustos 1915 günü de devam etmiş, ancak Atatürk'ün aldığı önlemler sayesinde gelişme imkânı bulamamıştır. )
Düşmanın akşam Anafartalar bölgesine asker çıkararak bu bölgeden de ilerleme girişimi.
1915 - İngilizlerin, Arıburnu cephesine topçu ateşiyle başlayan taarruzu ve 16. Tümen cephesindeki Kanlısırt'ı ele geçirmesi (Düşman 19. Tümen'in sol kanadındaki siperlere de hücum etmiş; fakat bu hücumlar kendilerine ağır zayiat verdirilerek püskürtülmüştür.
6/7 Ağustos 1915 : İngilizlerin, gece yarısından hemen sonra Arıburnu cephesinde 19. Tümen'in sol kanadına taarruzu ve bu taarruzun bütün cepheye yayılma eğilimi üzerine Atatürk'ün saat 01.10'da emri: "Umumî vaziyet mühimdir. Komutanlar ve subaylardan her zamandan fazla uyanıklık ve fedakârcasına çalışma isterim!"

1661 - Portekiz ile Hollanda Cumhuriyeti arasında Hague Antlaşması imzalandı.
1682 - II. Viyana Kuşatması ile sonuçlanacak savaş ilan edildi
1726 - Alman İmparatorluğu ve Rusya, Osmanlı'ya karşı ittifaka vardılar.
1806 - Kutsal Roma Cermen İmparatorluğunun sonu.
1824 - Simon Bolivar Junin (Peru) Savaşı'nda İspanyolları yendi.
1825 - Bolivya, İspanya'dan bağımsızlığını kazandı.
1890 - Elektrikli sandalyenin ilk kullanımı New York'taki Auburn hapishanesinde gerçekleşti.
1914 - I. Dünya Savaşı: Sırbistan Almanya'ya, Avusturya da Rusya'ya savaş ilan etti.
1915 - Kirte Bağları Muharebesi başladı.
1926 - Gertrude Ederle, Manş Denizi'ni yüzerek geçen ilk kadın oldu.
1945 - II. Dünya Savaşı'nda ABD tarafından Japonya'nın Hiroşima kentine atom bombası atıldı: 70.000 kişi o anda, onbinlerce insan da ileriki yıllarda radyasyon nedeniyle öldü.
1960 - Küba Devrimi: ABD ambargosuna misilleme olarak, ülkedeki tüm Amerikan ve yabancı mülkiyet millîleştirildi.
1962 - Jamaika bağımsızlığını kazandı.
2007 - Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin 60. Hükümetini kurmak üzere görevlendirildi.

Doğumlar

1881 - Alexander Fleming, İskoçyalı bilim adamı (ö. 1955)
1927 - Theodor Wagner, Avusturyalı eski futbolcu
1928 - Andy Warhol, Amerikalı sanatçı (ö. 1987)

Ölümler

1660 - Diego Velázquez, İspanyol ressam (d. 1599)
1893 - Nabizade Nazım (d. 1862?)
1964 - Cedric Hardwicke, İngiliz sinema ve tiyatro oyuncusu, (d. 19 Şubat, 1893)
1969 - Theodor Adorno, Alman filozof, sosyolog, müzikolog ve kompozitör. (d. 1903)
1973 - Fulgencio Batista, Küba devlet başkanı (d. 1901)
1982 - Feridun Fazıl Tülbentçi, Türk gazeteci, şair, yazar, romancı (d. 1912)
1982 - Samet Ağaoğlu, Azerbaycan doğumlu Türk yazar siyasetçi, eski bakan (d. 1909)
1991 - Şahpur Bahtiyar, Şah Pehlevi dönemindeki İran'ın son başbakanı (Paris'te süikast) (d. 1915)
1994 - Domenico Modugno, İtalyan şarkıcı ve söz yazarı (d. 1928)
2008 - Peri Han, sinema oyuncusu (d. 1934)