Merhaba!

1934 - Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı'nın tanınması.
Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanıyan Anayasa değişikliğinin kabulü.
8 Ekim 1934'de kabul edilen ve 5 Aralık 1934'de yürürlüğe giren son yasayla da kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanındı. Teşkilat-ı Esasiye Kanununun 10 ve 11. maddeleri değiştirilerek kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındı.
İsmet İnönü ve arkadaşları tarafından verilen ve seçim kanununda değişiklik yaparak, kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan önerge TBMM'de kabul edildi.
Atatürk'ün, Türk kadınına milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınması üzerine bir notu: "...Bu karar, Türk kadınına sosyal ve siyasî hayatta bütün milletlerin üstünde yer vermiştir. Çarşaf içinde, peçe altında ve kafes arkasındaki Türk kadınını artık tarihlerde aramak lâzım gelecektir. Türk kadını evdeki uygar yerini salâhiyetle almış, iş hayatının her safhasında başarılar göstermiştir. Siyasî hayatta Belediye seçimlerinde tecrübesini yapan Türk kadını, bu sefer de milletvekili seçme ve seçilme suretiyle haklarının en büyüğünü elde etmiş bulunuyor. Uygar memleketlerin birçoğunda kadından esirgenen bu hak, bugün Türk kadınının elindedir ve onu salâhiyet ve liyakatle kullanacaktır. Bu notla en mühim inkılâplardan birini anmış oluyoruz."
1923 - Ağa Han, hilâfet sorunu ile ilgili olarak İsmet Paşa'ya bir mektup gönderdi. Bu mektup, Tanin, Tevhid-i Efkâr ve İkdam gazetelerinde yayınlandı.
Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu kuruldu.
1921 - Mustafa Kemal'in Hıristiyanlara kötü davranılmayacağı ve bir af çıkartılacağı yolundaki bildirisine inanmayan Ermeniler, Fransızlarla birlikte şehri terketmeye başladı.
Adana, Ankara Hükümeti'nin denetimine girdi.
Atatürk'ün, Ankara Antlaşması gereğince Adana'nın tekrar anavatana katılışı münasebetiyle Adanalılara bildirisi: "Asırlardan beri Türkiye'nin ayrılmaz bir parçası iken Büyük Harp sonunda işgal altına girmiş, bu defa Fransa hükümetiyle imzalanan antlaşma gereğince yönetimimize dönmüş olan Adana'da hükümetimiz tekrar kuruluyor." [Kocatürk]
Kâzım Karabekir'in, Atatürk'e "Başkumandanım Kemal Paşa Hazretlerine" ithafını taşıyan imzalı resmini vermesi.

1492 - Kristof Kolomb, Haiti'yi keşfetti.
1904 - Japonlar Port Arthur’da Rus donanmasını yok etti.
1933 - Eskişehir Şeker Fabrikası açıldı.
1933 - Birleşik Devletler'de 14 yıldır devam eden içki yasağı kalktı.
1950 - Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı, Kore'deki askerlerin %10'unun öldüğünü açıkladı. Radyo Gazetesi'ne göre, 150 asker öldü, 150 kayıp, 200 ile 300 yaralı var.
1957 - Sukarno tüm Hollandalıları Endonezya'dan sınırdışı etti.
1978 - Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Afganistan ile 20 yıllık dostluk anlaşması imzaladı.
2003 - Türk Telekomünikasyon AŞ hızlı internet uygulaması ADSL'yi, kullanıma açıldı.

1901 - Walt Disney, ABD'li film yapımcısı (ö. 1966) dogdu
1901 - Werner Heisenberg, Alman fizikçi dogdu
1902 - Vasfi Rıza Zobu, Tiyatro ve sinema sanatçısı (ö. 1992) dogdu
1903 - Cecil Frank Powell, İngiliz fizikçi Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1969) dogdu

1791 - Wolfgang Amadeus Mozart, Avusturyalı besteci (d. 1756) oldu
1870 - Alexandre Dumas père, Fransız yazar (d. 1802) oldu
1926 - Claude Monet, Fransız ressam (d. 1840) oldu
1973 - Robert Watson-Watt, İskoçya'lı mühendis, radarın mucidi (d. 1892) oldu