İskeletin görevleri

* İskelet dik durmamızı sağlar.
* Vücudumuza şekil verir.
* İç organarımızı korur.
* Kan hücreleri üretir.
* Kalsuyum ve fosfor gibi minarelleri depo eder.
* İç organlarımız ve kaslarımıza tutunma yüzeyi sağlar.

İskelet sistemleri genellikle üç tipe ayrılır:

* Dış iskelet (dışsal)
* İç iskelet (içsel)
* Hidrostatik iskelet (sıvı bazlı) - yine de hidrostatik iskelet sistemleri diğer ikisinden farklı sınıflandırılabilirler.