Türk Farmakope Komisyonu’nun çalışmaları

21.10.2004 tarih ve 25620 sayılı resmi gazetede Türk kodeksi hakkında kanun yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanuna göre “Türk Farmakopesi – Avrupa Farmakopesi Adaptasyonu I 2004” yürürlüğe konulması kararlaştırılmıştır.

Bu kanunun en önemli özelliği ülkemizde ilk defa tıbbi bitkilerin modern tedavide kullanılmasına imkan sağlamasıdır. Bu konuda doktor ve eczacılarımız Avrupalı meslektaşlarından 30 sene geride bulunmaktadır.

Söz konusu kanuna göre teşkil edilen “Türk Farmakope komisyonu” Avrupa Birliğine adaptasyon çerçevesinde modern tıbbi tedavide kullanılan bitkisel drog ve kimyasal maddelerin tanım, tarif, test ve kontrol metotları ile muhafaza edilmelerini kapsayan çalışmaları 2 ekim 2006 tarih ve 1106 sayılı genelge ile kitap halinde bastırılarak dağıtımını sağlamıştır.

Bitkisel drogları da kapsayan 2. kısım henüz tamamlanmamıştır.

Türk Farmakopesine dahil edilecek bitkisel droglar konusu çok hassas bir özelliğe sahiptir.

ESCOP (European Scientific Cooperative on Phytoterapy) monograflarında 112 adet tıbbi bitki bulunmaktadır. Buna karşılık Kommission E monograflarında 169 tıbbi bitki ve 13 adet eterik yağ bulunmaktadır.

Türk Farmakopesine sadece ESCOP monografları dahil edilirse, yeni kurulacak olan” Türk Bitkisel İlaç Sektörü” Alman firmalarıyla rekabet edemez, ülkemiz Alman Firmalarının pazarı haline gelir. Alman firmaları ESCOP ve Kommission E monograflarına göre üretim yaptıkları için Avrupada bitkisel ilaç konusunda lider durumundadır. Türk Firmaları Sadece ESCOP monograflarına göre üretim yaparsa Alman firmaları ilave olarak 57 adet bitkisel ilaç ile önde olacaklardır, ülkemizden şimdi olduğu gibi bitkisel drogları ithal edip, ilaç halinde bize satacaklardır.

Belirtilen nedenle Türk Farmakopesine ESCOP monografları ve ESCOP monograflarında bulunmayan 57 bitkisel drog için Kommission E monografları dahil edilmelidir.

Türk Farmakope Komisyonu çalışmalarına bu aşamada katkı sağlamak gerekmektedir.