GDO’ LU İLAÇLAR

GDO; Genetik yapısı değişikliğe uğratılmış organizmalardan üretilen gıda ve yemler için kullanılan bir kısaltmadır. Bu kavram bitkiler, hayvanlar ve mikroorganizmaları kapsamaktadır.

Avrupalılar bu gıda maddelerine “FRANKEŞTAYN YEMEĞİ” adını takmışlardır ve Avrupalıların %83’ ünün bu gıda maddelerine karşı oldukları bildirilmektedir.

Ülkemizde bu organizmalarla ilgili olarak 26 eylül 2010 tarihinde yürürlüğe giren kanuni düzenleme yapılmıştır.

Kimyasal-sentetik ilaçlar zararları açısından GDO’ lu organizmalarla kıyaslanamayacak ölçüde daha tehlikelidir.

Özellikle kronik hastalıkların tedavisinde kimyasal-sentetik ilaçlar kullanıldığında; Uzun süren tedavi sürecinde ilaçların istenmeyen (Yan, zararlı) etkileri nedeniyle hastalık daha karmaşık hale dönüşmekte ve hasta büyük zarar görmektedir. Bu nedenle de Avrupa Birliği ülkelerinde kronik hastalıkların modern tedavisinde öncelikle ve büyük oranda bitkiler kullanılmaktadır.

GDO’ lu ilaçlara örnek olarak; Gen yapısı değiştirilmiş olan mikroorganizmalardan elde edilen insulin, interferon, hepatit-B aşısı, serum albumini vb. gösterilebilir.

Kimya ve ilaç alanında lider olan Almanya bu durumu 1970 li yıllarda fark ederek, 1976 yılında modern tıbbi tedavide kullanılmak üzere “BİTKİSEL İLAÇ KANUNU” nu ( Kommission E) yürürlüğe koymuştur. Avrupa Birliği kurulduktan sonra bu kanun bütün Avrupa ülkelerinde ( ESCOP) uygulanmaya başlamıştır.

Bu bilgilerden; Bitkilerin modern tıbbi tedavide kullanılmasında doktor ve eczacılarımızın Alman meslektaşlarından 30 yıl geri oldukları görülmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinde doktor ve eczacılar fakültede bu dersleri aldıkları için pratikte hasta doktoruna “BANA BİTKİSEL İLAÇ YAZ” diyebilmektedir.

Halkımızın ve gelecek nesillerimizin sağlığının güvenceye alınması açısından “BİTKİSEL İLAÇ KANUNU” nun biran önce çıkarılması zorunlu görülmektedir.