Gamma Globulin:

Kanda bulunan proteinlerin ufak molekül*lerden yapılanlarına albumin, iri moleküllü olanlarına ise globulin denir. Albumin yu*murta akı maddesi olarak bilinir ve çok kere protein ile eş anlamda kullanılır. Elektrik akımı geçirilerek yapılan ayırma, işleminde globulinler de alfa, beta ve gam*ma globulin olarak üç tipe ayrılırlar. Alfa globulinler çok hızlı, beta globulinler orta ve gamma globulinler ise en az hareketli*dirler. Gamma globulinlerin molekül ağırlı*ğı çok yüksek olup vücudumuzda savun*ma görevi yapan antikorların çoğu bu grup proteinlerden oluşmuştur. Yani organiz*manın bağışıklık olayında rol oynayan maddeler bu gamma globulinlerden yapıl*mıştır. Öir enfeksiyon geçirerek hastalığa yakalanan kimselerin vücudunda bu hastalığa karşı oluşan gamma globulinler o kimsenin kanından ayrılarak daha sonra başka bir insanda posif bir bağışıklık sağ*lamak için kullanılmaktadır.

Hastalığa bağışıklık kazanmış yani immun insanların kan plazmalarından elde edilen, konsantrasyon ve stabilizasyon ile hazır*lanan bu gamma globulinler, kızamık, kı*zamıkçık, poliomiyelit. viral hepatit, tetanus, kabakulak, boğmaca v.b. hastalıklar*da kullanılmaktadır. Kocaları ile aralarında Rh sistemi bakımından kan uyuşmazlığı olan kadınlara doğumdan sonra yapılan Rhesogam aşısı da özel olarak hazırlan*mış bir gamma globulin say:!:r.

kaynak