İhtilal Nedir

1. Bir devletin, ekonomik, sosyal ve politik yapısında uzun süreli bir düzen kurulmasına yol açan köklü değişiklik.
2. Kökten değişim.
3. Hükümet darbesiihtilal

Kaynak: İhtilal Nedir? İhtilal Anlamı ve Hakkında Bilgi