Fezleke Nedir?

-- Ceza kovuşturmasında araştırmayla görevli makamların düzenlediği, araştırma sonuçlarını içeren rapor.

-- Hukuk uygulamasında mülhakat dahilinde gerçekleşen ve yargılamanın sözkonusu mülhakatın bağlı olduğu ağır ceza mahkemesinde yapılacağı adlî vakalarda mülhakat cumhuriyet savcılığının soruşturmanın sonucunu gösteren ve ağır ceza merkezi cumhuriyet başsavcılığınca hazırlanacak olan iddianameye esas alınan belge.