MerhabaPeygamber sözcüğü Türkçe’ye Farsça’dan gelmiştir
Kökeni olan peyam, haber anlamına gelmektedir
Dolayısıyla Peygamber, “Haber Getiren” gibi bir anlam taşımaktadır

Tanrı inancına sahip ve dine inanan insanlar,
Peygamberlerin Yaratıcı olan Allah’tan bir mesajla,
haberle geldiğine inanırlar

Benzer bir anlama gelen
Arapça’daki “Nebi” (نبي) sözcüğü, yine haber demek olan “nebe” kökeninden türemiş bir sözcüktür
“Resul” ise ( رسول: Risalet eden/edici) “Elçi” demektir