Şımarık ve delice tavırlı, hareketlerinde ölçüsüz, delişmen, zırtapoz, zirzop
Zıpır, zırtapoz, zirzop, zıpçıktı hangisini dilerseniz...