Merhaba

-Yahudilik tek bir Tanrı olduğu düşünülmesini öğreten üç ilahi dinin en eskisidir.
-Yahudilik Tanrının denetimi altında yeryüzünde gerçekleştirilmesi gereken ideal bir düzen düşüncesinin esas olan birimidir.

-bir kaç bin yıl geriye giden dinin önemli özellerinden biri,israil oğulları ile Tanrı arasındaki “ahd”e kutsal kitaplarında yer vermesidir. Bundan ötürü bu dine aynı zaman da bir “ahit” dini denilmiştir.

-Israil oğulları başına gelen bütün sıkıntıların kaynagı bu ahde uymamalarındandır.
Bunu hem kendi kutsal kitaplardan hem de Kur’an-ı Kerim’den anlamaktayız.

-“Yahudilikte din ile ırk iç içe girmiş, birini diğerinden ayırmak zorlaşmıştır.Kutsal kitaplarında yer adlığı üzere Yahudiler kendilerini dünya milletleri arasından seçilmiş bir ırk, kavim olarak görmektedirler.

- Tanrı /Yehova, Sina’da bu kavme Tevrat’ı onlar için göndermiştir. Yahudilerin Kıblesi'nin Beyt-ül Makdis oluşu da ayrı önem taşımaktadır. (ibrance bahtamikdes)