Merhaba

ibrani dilinde
-Abdullah,
- Emir
- Allah yolunda savaşan,
-Gece yürüyen

-Israil” (Yisnael) tir.
Daha sonra bir kabile adı olmuştur.
Hz. Süleyman sonrasında Kuzey Yahudi Devleti’nin de adı daolmuştur

-Bu kelime tanrıyla ve insanlarla güreşip yenen anl*****
Yakup’a Tanrı tarafından verilmiş bir lakaptır.
Bu husus Tevrat’ta yer alır.

- Hz. Yakub’a gece içinde Allah’a giden” anlamında “israil” denilir,Taberi.

Not:
Israil sözüne ilk defa 19. sülale Firavunlarından II. Ramses’in oğlu
“Mineptah”(M.Ö. 1232-1224) tarafından diktirilen ve ““
Israil Anıtı” diye anılan kitabede rastlanmaktadır.