Merhaba


א ב ג ד
ה ו ז ח ט י
כך ל מם נן ס ע


-ibrani adı israil’in müteradifidir.Etimoloji itibariyle bu kelime, “
ivri” (ibrani)veya çoğul olarak “ivriim” den gelmektedir.

-ibri ve hibri kelimesi umumiyetle “geçit,geçen” manasına gelen
“ever = eber” den iştikak ettirilmekte dir.

-ibran; “ırmağınöbür kıyısının adamları”
-Bu tabir önceleri, Fırat hakkında kullanılırdı.
- Sonraları Şen’a nehri hakkında kullanılmaya başlamıştır.

öbür yandaki adamlar” anlamında (R.Kittal’e göre)
- “başı başdolaşan kabileler” anlamındadır (Tanyu, 1979: 32)