Merhaba

Arkhaio: eski (yunanca)
logos: bilim (yunanca)
-Eskinin bilimi

-Dramatik mimiklerle eski efsanleri canlandıran aktörler
-Geçmişte yaşayan insanların elinden çıkan, yarattığı her türlü eseri keşfeden,
bilimsel yöntemlerle ortaya çıkaran, inceleyen bilim dalı.

-Insanın geçmişini geride bıraktığı maddi kültür belgelerine dayanarak inceleyen bilim dalı.
-Maddi kültür belgesi, uygarlık tarihinin başlangıcından, yani insanoğlunun ilk aleti
yarattığı andan bu güne değin, gene insanın yaptığı ya da doğada bulduğu biçimi ile
kendi gereksinimleri için kullandığı gereçlerin tümüdür.
(Ana Britannica)

-Madde kültür varlıklarını estetik kaygılardan uzak olarak inceler.
Sadece sanat eserleri değil edebiyat dışındaki tüm kültür varlıklarını inceler.
(Prof. Dr. Orhan Bingöl)

-Eski medeniyetleri maddi kalıntıları yolu ile inceleyen bir ilimdir.
Eski çağlardan zamanımıza kalmış her eserin incelenmesi arkelojinin içine girer.
Somut kalıntılardan dolayı arkeloji geçmişteki insan emeği olarak da tarif edilebilir.
Arkeoloji bir takım yardımcı bilim kollarından da yararlanır.
(Secda Satuk)