Merhaba-Bir şey'i te'min edecek veya def'edecek yol
- Cenab-ı Hakk'ın Hakîm ismine uygun hareket
- Riayet/
-Bir şey'de muvaffakiyyet için lâzım gelen hazırlık
-Bir şey'in sonunu düşünmek
-Tefekkür etmek
- Fikri yapıyı harekete geçirmek..