Merhaba-Ucbe ve Fahre girmemek
-düşmemek için terkettiklerini de düşünmemek.
-"Der Tarîk-i Nakşbendî lâzım âmed çâr terk:
Terk-i Dünya, Terk-i Ukbâ, Terk-i Hestî, Terk-i Terk. M."
-Vetire
-"Nakşbendî Tarikine girildiğinde Terk edilmesi gerekli
olan dört bakaya gerçeklik
a- Dünyayı Terk.
b- Ahireti Terk.
c- İkisinin Ortasını da Terk.
d- Tüm Terk edilenleri de Terk."