Merhaba-Allah'tan gayrısını terk etmek.
-Allah rızası olmayan işlerden, fâni ve fena dünya
işlerinden vazgeçip Allah rızasına yönelmek.
-Kalbinde Allah sevgisi ve muhabbetinden daha ileri
bir sevgi bırakmamak.