Merhaba- Haşmet, metanet.
- İlim ve şecaatta, güzel vasıflarda emsâlinden
üstünlük.
- Hüsn ve cemâlde tam olmak, emsâlinden üstün
olmak.
-zorluktan kurtarmak / beri olmak
-kandil gecesi